Hem / Elit & utveckling

Elit & utveckling

Verksamheten inom elit och utveckling har fokus på utveckling. Vi kommer aktivt att arbeta med att implementea och jobba efter vår Långsiktiga Utvecklings Plan (LUP:en). 

Vi kommer att jobba med utbildning och stöd till våra distrikt och föreningar och öka dialogen med förenings- och distriktsledare även utbildning av aktiva står i fokus. 

Ett antal dokument finns framtagna för att bl a stödja och hjälpa föreningarna i eras arbetet med de aktiva. Ett viktigt arbete för utvecklin av Svensk Skridsko är att föreningar och distrikt genomför fystester. Skridskokompassen är enkla fystester som kan genomföras lokalt utan stora krav på utrustning. Vi kan med detta enkla hjälpmedel skapa bakgrundsdata kring aktiva. 

Elit och utvecklingskommittén

Idrottskoordintorn är anställd av förbundet har det operativa ansvaret för elit och utveckling.  

Kommittén sammanträder med jämna mellanrum och fungerar som rådgivande organ till Idrottskoordinatorn.

Har ni frågor eller synpunkter kring elit- och utveckling så är ni välkomna att  kontakta: Bent Erik Brenden.

Ordförande
Daniel Cabelduc
E-post

Ledamöter
Bent Erik Brenden, Idrottskoordinator 
Tel:08-699 61 88 (kopplat till mobil)
E-post
Anne Österberg, Generalsekreterare
Tel:08-699 61 00 (kopplat till mobil)
E-post