Hem / Nyhetsarkiv / Styrelserapport

Styrelserapport

Det var ett glatt gäng styrelseledamöter som träffades fredag kväll på Arlanda Stad för att ha styrelsemöte. Ja, det är så det känns, vi börjar bli ett ”gäng” som känner varandra och det känns kul och inspirerande att mötas.

Förutom möte var vi alla också förväntansfulla inför lördagens kommitté- och arbetsgruppsmöte.

Som vanligt hade vår generalsekreterare Anne förberett mötet på ett noggrant sätt vilket känns bra och effektivt när vi träffas. Huvudfrågan på detta styrelsemöte var budget 2010 och styrelsen fick en noggrann och grundlig genomgång av ordförande Roger Bodin. Vi tog beslut om en budget i balans. Styrelsen kunde konstatera att de stora intäkterna för förbundet är RF:s statsbidrag samt de tre riktade projekten RF:s Idrottslyft, SOK:s elitbidrag och ISU-projektet ”Skridskoakademin”.

Med anledning av detta skulle jag vilja slå ett slag för vikten av att rapportera. Vi kan nämligen se en vikande trend i rapportering och storleken på statsbidraget styrs av kvantitativa mått. Antalet SISU-träffar, antalet medlemmar och föreningar samt LOK-stöds rapportering är helt avgörande för storleken på detta stöd. När ni rapporterar så genererar det både medel till föreningen och till förbundet. Fördelen med detta intäktsbidrag från RF är att SSF  till stor del själva kan fördela vad vi vill satsa på till skillnad från andra intäkter som är styrda till olika delar av verksamheten. Så ta er tid och rapportera alla roliga och trevliga aktiviteter som ni genomför varje dag så får vi medel till att göra mer och därmed växa.

Några andra frågor som behandlas som du kan läsa mer om i protokollet var SM-bidrag, SM-veckan, kvotplatser till OS i short track och hastighet, banan i Karlstad och Linköping och projektet Vinterpalatset i Östersund. Vi fastställde även datum för föreningsmötet 2010. Boka in den 25:e april i almanackan.


Avslutningsvis kunde styrelsen med glädje konstatera att den nya hemsidan nu är ”uppe” lagom innan OS drar igång. Alla riktade ett stort tack till Anne, Sofia och Kenth som lagt ner mycket jobb på detta arbete som resulterade i en ny fräsch sida med många nya funktioner.

För styrelsen
Linda Liljedahl