Hem / Projektmedel barn och ungdom - ny projektperiod och inriktning

Projektmedel barn och ungdom - ny projektperiod och inriktning

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under resterande del av 2021 samt 2022—2023 för att styra idrottsföreningens utveckling i riktning mot målen 2025. Specialidrottsförbund kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (sk ”idrottssvaga områden”).

 

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Projekt får beviljas för

  • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
  • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

 

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projekt får beviljas för

  • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
  • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
  • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
  • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SweSports egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Läs mer om inriktningar och avgränsningar