Hem / Strategi 2029 guidar oss i det framtida utvecklingsarbetet

Strategi 2029 guidar oss i det framtida utvecklingsarbetet

Förbundsstyrelsen för SweSports har nu färdigställt och fastställt SweSports viktigaste styrande dokument, Strategi 2029. Utgångspunkten för allt kommande utvecklingsarbete inom SweSports.

I samband med samgåendet mellan Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet påbörjades omgående arbetet med att se över hur för det nya förbundet, Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet, behövde utvecklas i framtiden. Efter insamlande av data, bearbetning och analys presenterade Förbundsstyrelsen följande fem prioriterade områden inom ramen för Verksamhetsinriktningen till Förbundsmötet 2021:

  • Anläggning
  • Förbundsledningsutveckling
  • Föreningsutveckling
  • Träning, Tävling och Friluftsliv hela livet
  • Utbildning

Förbundsmötet gillade förslaget med de prioriterade områdena och godkände Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning.

Med utgångspunkt i de fem prioriterade områdena fortsatt sedan tjänstemannasida tillsamman med förtroendevalda att utveckla en övergripande strategi genom att addera målsättningar, indikatorer för mätning och uppföljning samt strategier för att nå målen inom respektive prioriterat område. Ett stort arbete gjordes på personal- och styrelsekonferensen som ägde rum under hösten 2021.

Nästa steg i processen var att återigen bjuda in föreningarna till dialog. Detta gjordes under Förbundsmöteshelgen 23-24 april 2022. Under en Workshop ledd av RF-SISU Riks fick föreningsföreträdare tillsammans med förtroendevalda vända och vrida på samtliga delar av det presenterade underlaget och en hel del viktiga synpunkter samlades in. Utifrån dessa synpunkter gjordes en revidering av strategi 2029 från tjänstemannasidan som behandlades av Förbundsstyrelsens möte den 15 maj 2022. På mötet fastställdes Strategi 2029 som därmed börjar att gälla fullt ut.

SweSports_Ordförande har ordet_Ny.jpg

SweSports förbundsordförande Mervi Karttunen. 

- Det känns fantastiskt bra att vi äntligen har en riktning på plats för vårt gemensamma utvecklingsarbete i form av Strategi 2029. Det hjälper oss att göra prioriteringar och avvägningar i såväl stora strategiska frågor som i det vardagliga arbetet. Stort tack till alla som bidragit, inte minst till alla föreningar som hjälpt till att utforma strategin och peka ut riktningen för framtiden, säger förbundsordförande Mervi Karttunen.

Strategi 2029 ligger nu till grund för kommande Verksamhetsinriktningar som är tvååriga och beslutas av Förbundsmötet. Strategi och Verksamhetsinriktning svarar främst på frågan VAD det är som ska göras. Verksamhetsinriktningen ska sedan brytas ner till Verksamhetsplaner av råd, kommittéer och GS. Verksamhetsplanerna besvarar främst frågan HUR vi ska gå till väga och vilka aktiviteter vi ska genomföra för att lyckas nå målen formulerade i Strategi 2029 och Verksamhetsinriktningar.

Tidplan Strategi 2029.jpg

Halvvägs in i strategiperioden, dvs vid förbundsmötet 2026, finns möjlighet att vid behov revidera strategin och göra nödvändiga förändringar. I samband med Förbundsmötet 2030 upphör Strategi 2029 att gälla och en ny strategisk inriktning ska tas vid.

Nu kör vi! 

Läs mer! 

SweSports Strategi 2029

SweSports Verksamhetsinriktning 2022-2023