Hem / Styrelserapport

Styrelserapport

I slutet av september genomförde styrelsen sitt senaste möte. Styrelsen arbetar bla med uppdrag från förbundsmötet- att sätta organisationen för vårt utökade förbund och översyn av möjligheten för Inlinehockey att bli en del av vårt förbund.

Vidare har styrelsen arbetet med Strategidokumentet  - Strategi 2029 som ni snart kommer att kunna ta del av på www.swesports.org.
Förbundsstyrelsen planerar för att bjuda in föreningarna till dialog om Strategin i samband med förbundsmöteshelgen den 23-24 april 2022.

Ekonomiutskottet påbörjar arbetet med den långsiktiga verksamhetsinriktningen och en ekonomisk plan för 2022-2024
Marknad- och Sponsorutskottet arbetar med sponsorarbetet och det ser just nu ut som om vi inom kort kommer att kunna informera om ett antal nya sponsorer och samarbetspartners.
Elit- och utvecklingskommittén,
Kommittén arbetar med uppdraget att tillsätta ledamöter i kommittén. Diskussioner pågår med ett antal personer.
Det har lämnats in rapportering avseende landslagsstöd för alla våra idrotter. Det är en del arbete med det stundande OS:et och den nya hemsidan byggs på med information.
Idrottsråden, SweSkating, SweSliding och SweRolling.
Alla råd är igång med sitt arbete och även här pågår arbetet med att fylla platserna i råden. Samtliga råd har genomför möten.

I övrigt arbetar vi med
En digital SweSports broschyr, den planeras vara färdig innan jul. Broschyren kommer att delas med och kan användas av medlemsföreningar.

Webbsidan Swesports.org arbetar vi kontinuerligt med. Vi flytta över material från tidigare hemsidor, samtidigt som vi fyller på med nytt material och information.

Utbildningsplattformen börjar ta form.
Uppdateringar av den långsiktiga utvecklingsplanen pågår.

I övrigt pågår följande projekt:

  • Samverkansprojekt i Skolan - SweSkating
  • Återstartsstöd - SweSports
  • Tillsammans för fler i rörelse - SweSports
  • Startbanan - SweSliding
  • Hammarstrand - SweSliding
  • Olympisk Offensiv - SweSkating
  • Olympisk Offensiv - SweSliding
  • Topp och Talang – SweSkating