Hem / Allmänna råd för idrottsföreningar borttagna från 1 juli

Allmänna råd för idrottsföreningar borttagna från 1 juli

Förändrignar i Folkhälsomyndighetens allmänna råd gör att idrottsrörelsen nu kan öppna upp ännu mer.

De allmänna råden till enskilda gällande idrottsaktiviteter och de allmänna råden riktade specifikt till idrottsföreningar är borttagna från den 1 juli. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller fortfarande pandemilagens maxantal för offentliga tillställningar och särskilda begränsningar för bland annat idrottsanläggningar.

Även om råden gällande just idrottsverksamhet är borttagna har Folkhälsomyndigheten utifrån de generella föreskrifterna pekat på åtgärder som kan vara lämpliga att förbund, föreningar och enskilda idrottsutövare eller idrottsledare tänker på vid idrottsverksamhet.

Mer info om Folkhälsomyndighetens råd till idrotten

Sedan den 1 juli finns inte längre några specifika allmänna råd för just läger och cuper. Dock gäller att läger och cuper ska genomföras enligt de mer generella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar

Mer info om Folkhälsomyndighetens råd för genomförande av cuper och läger


Regeringens besked om lättnader från och med den 1 juli innebär att begränsningen på antal deltagare nu är 900 personer, gäller i start- och målområde och inte hela banan. Dessutom öppnas arenan för mer publik och möjlighet till sektionering.

Detta gäller från och med 1 juli

  • Vid utomhusarrangemang tillåts maximalt 600 deltagare om deltagarna inte anvisas en sittplats, respektive upp till 3 000 personer med anvisad sittplats.

  • Om arrangemanget delas upp i sektioner där deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra, och kan hålla smittsäkert avstånd, gäller ovanstående deltagartak för varje sektion.

  • För motionslopp och liknande tävlingar gäller 900 deltagare i start- och målområde.

  • Vid inomhusarrangemang tillåts 50 deltagare. Anvisas deltagarna en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.  

Vi vill påminna om att, trots dessa lättnader, fortsätta följa de allmänna råden och eventuella regionala riktlinjer. 

Mer info Covid-19 och idrotten