Hem / Bibi Walden och Bo Näsström tilldelas FILs hederstecken i silver

Bibi Walden och Bo Näsström tilldelas FILs hederstecken i silver

Det blev en händelserik första dag på FIL:s kongress i Hall in Tyrol (AUT). Hedersmedaljer i silver till Bibi Walden och Bo Näsström samt bifall för två svenska motioner för ökad jämställdhet och påskyndande av standarmaterial.

För första gången sedan 2019 genomförs en FIL-kongress på det traditionella sättet helgen före midsommar. I den Österrikiska byn Hall in Tirol samlas 32 nationer från 4 världsdelar för att under helgen 18-19 juni beta av ett antal punkter. Sverige representaras av Johan Ahlberg och Hasse Kohala. FIL kongress 2022_Hall in Tyrol.jpg

Dag 1 inleddes med flera formella punkter och rapporter. Höjdpunkten för svensk del var utdelningen av förtjänsttecken där svenskarna Bibi Walden (Skärgårdens Rodel- och Kälkklubb) och Bosse Näsström (Hammarstrands Rodelklubb) tilldelades varsin silvermedalj för sina insatser inom rodelsporten.

Två nya länder erkändes som provisoriska medlemmar i det internationella förbundet, de något ovana vinternationerna Thailand och Dominikanska Republiken. Detta är helt i linje med förbundets ambitioner att sprida sporten över hela jordklotet.

Efter lunchpausen röstades det om nya regeländringar där Sverige motionerade för två nya förslag. Glädjande nog fick båda förslagen bra uppbackning från de övriga nationerna och båda förslagen röstades igenom och ska nu genomföras. Den första förändringen var förslaget att snabba på arbetet med att införa mer standardiserade kälkar. Detta har stor påverkan för de mindre nationerna men även för kostander generellt. Med mer standardiserat material kommer det skapas möjlighet för rättvisa tävlingar där åkarens skicklighet blir mer avgörande än vilken nation som har den bäste mekanikern eller de största ekonomiska resurserna. Sveriges förslag var att de nya reglerna ska gälla under nästa OS 2026 i Italien.

Den andra motionen som röstades igenom av kongressen gällde jämställdhet och möjligheten för män och kvinnor att tävla på lika villkor. Så från och med kommande säsong 2022/2023 gäller samma antal platser i och kvalregler till världscuptävlingarna, där herrarna tidigare haft fler deltagare än damerna. 

Fler spännande nyheter är att kongressen beslutat om att FIL även ska bli ett samlande organ med ansvar för utveckling av rodelsporterna som helhet, det vill säga inte bara för tävlingsformerna banrodel och naturrodel. Det röstades även igenom en stadgeändring som innebär att FIL har större möjlighet att vidta åtgärder i händelser av exempelvis pandemier och krig för att fortsatt kunna bedriva den operativa verksamheten på ett bra sätt.  

För övrigt kan vi konstatera att de insatser som har gjorts för att åter igen få fart i Hammarstrand har fått stor uppmärksamhet i rodelvärlden. Vi har fått många positiva kommentarer från de andra nationerna där de imponeras av hur Sverige jobbar för att sprida kälkåkning på flera sätt.

Nu ser vi fram emot dag 2 där det ska väljas representanter för de olika kommittéerna och styrelsen i det internationella rodelförbundet. Sverige har en kandidat nominerad för val till Ungdoms- och utvecklingskommittén i form av Anders Söderberg. Men innan det står en Tyroler Abend (Tyrolsk afton) på agendan.