Hem / FIL kongressen har utsett ledamöter

FIL kongressen har utsett ledamöter

Under FIL kongressens andra dag i Hall in Tyrol har det bland annat genomförts val till styrelse och kommittéer. Tyvärr blev Anders Söderberg inte vald till Ungdoms- och utvecklingskommittéen.

På agendan dag 2 stod val av personer att representera det internationella rodelförbundets styrelse och diverse kommittéer.

För svensk del var Anders Söderberg nominerad till ungdomskommittén. I hård konkurrens om de två platserna som fanns till förfogande kom Anders på en fjärdeplats av sju kandidater. I övrigt skedde inga direkt överraskande val och de flesta valen blev enligt det utfall som Sverige hoppades på. Bland annat fick Einars Fogelis (LAT) nytt förtroende som president. 

Läs mer om samtliga förtroendevalda organ här!

Kohala och Ahlberg FIL kongress 2022.jpg

Sveriges delegation på FIL-kongressen 2022: Hasse Kohala och Johan Ahlberg. Foto: FIL

På varje kongress bestäms var kongressen om två år ska arrangeras. 2021 bestämdes att kongressen 2023 ska arrangeras i den ukrainska staden Lviv som är basen för ukrainsk rodelsport. Av kända skäl är det högst osäkert om kongressen 2023 kommer arrangeras där och därför beslutades det att den exekutiva kommittén (styrelsen) ska återkomma senast i september 2022 med beslut om var nästa kongress ska arrangeras. Av det skälet beslutades därför inte var kongressen 2024 ska arrangeras utan även det avgörs längre fram.

Även om vi inte lyckades få svensk representation i förbundet så kan vi sammanfatta helgen som lyckad. Svensk rodelsport finns helt klart med på den globala rodelkartan och har fått stor uppmärksamhet bland de andra nationerna.

Vi ser nu fram emot kommande säsong där vi hoppas på fortsatta svenska framgångar internationellt på både på junior- och seniorsidan samt en härlig utveckling av rodelsporterna nationellt.