Hem / Förbundsmötesprotokoll 2022

Förbundsmötesprotokoll 2022

SweSports förbundsmöte 2022 genomfördes den 24 april. Nu finns det signerade protokollet från mötet på hemsidan.

På SweSports första förbundsmöte som genomfördes fysiskt på Scandic Star i Sollentuna deltog 13 röstberättigade ombud. Till mötesordförande valdes Doris Högne Rydheim. 

Mötet beslutade bland annat om en ny verksamhetsinriktning för perioden 2022-2023 samt en ekonomisk plan för samma period. 

Mervi Kartunnen omvaldes till förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år. Övriga ledamöter som valdes på mötet var Daniel Cabelduc, Emma Johansson, Pia Bergknut, Johan Ahlberg, Fredrik Decker, Helena Westerberg och Mikael Eriksson. Samtliga för en tid av två år. 

Mötet beslutade också att bifalla styrelsens förslag om att inte uppta inline hockey som ny idrott inom SweSports. 

Du kan ta del av protokollet i sin helhet via länken nedan:

Förbundsmötesprotokoll 2022