Hem / Hipp hipp hurra...

Hipp hipp hurra...

Hipp, hipp hurra … jultomten har kommit till Göteborg!

Igår beslöt Idrotts – och Fritidsnämnden i Göteborg att bevilja Västsvenska Skridskoförbundet ett utvecklingsbidrag på 0,8 mkr. Bakom ligger häpnadsväckande insatser av Göteborgsklubbarna, IK Wega och IFK Göteborg i samverkan med Västsvenska Skridskoförbundet och Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet. Trots läget med de försämrade förutsättningarna – Ruddalens isoval stängd – så har man vuxit med ett hundratal medlemmar, varav en majoritet är flickor i åldern 8 -18 år!

Utvecklingsbidraget syftar till att stärka utvecklingsarbetet med inköp av skridskomaterial och skyddsutrustning för att fullfölja en kvalitativt säker träning och möjliggöra för fler barn och unga att engagera sig i skridskoverksamheten.  

Bidraget avser också stöd till läger och ökade träningskostnader som uppkommit till följd av den ännu stängda isovalen. I sistnämnda del finns beslut om upprustning för 55 mkr och vi ser fram emot att arbetet skall komma igång  under vintern och våren 2022 så att vi kan blicka fram mot en återinvigning av banan kommande säsong. Men i avvaktan på detta så blir det högre träningskostnader då vi får söka andra alternativ med läger etc. Nu blir vi kompenserade för detta vilket är glädjande och skapar förutsättningar för att fortsätta utvecklingsarbetet kring Ruddalen.

Som om detta inte är nog, IK Wega får dessutom ett utvecklingsstöd på 0,3 mkr med syfte att stärka det utvecklingsarbete som genomförts för att rekrytera och behålla flickor inom idrotten i allmänhet och skridsko i synnerhet.  

Ett stort tack vill jag lämna till alla engagerade i göteborgsklubbarna, IK Wega och IFK Göteborg, men också till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet, vars representant Bent Erik ”Bento” Brenden lagt ner mycket kraft och tid för att hjälpa oss i västsvensk skridsko. Tillsammans med ledamoten i IK Wega styrelse, Erik Bodin har, som alla förstår, ett förnämligt ansökningsförfarande gjorts och vi har blivit rikligt belönade i den västsvenska skridskon.

Avslutningsvis ett stort tack till tomten, i det här fallet Idrotts – och föreningsnämnden i Göteborg som med sina tjänstemän förstått och lyssnat på våra önskemål och behov.

Med önskan om en Riktigt God Jul. 

 

Roger Bodin

Ordförande Västsvenska Skridskoförbundet