Hem / Historisk förbundsmöte genomfört

Historisk förbundsmöte genomfört

Skridskoförbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, har bland annat valt en ny styrelse med Mervi Karttunen som ordförande samt beslutat att ändra förbundets juridiska namn och antagit nya stadgar.

Förbundsmötet 2021 genomfördes digitalt med hela 57 åhörare från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Till förbundsmötets ordförande valdes rutinerade Christer Pallin som ledde mötet med stadig hand. 


Flera stor frågor fanns på borde för behandling. Bland annat antagandet av ett nytt förbundsnamn och nya stadgar. 


Ett enhälligt förbundsmöte beslutade att gå på styrelsens förslag att ändra förbundets namn från Svenska Skridskoförbundet till Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet. Det engelska namnet blir Swedish Skating, Slidnig and Rolling Sports Federation. Syfter är att på ett mer inkluderande sätt visa att förbundet innefattar en stor mångfald av olika idrotter. Förbundet kommer dock att arbeta under det samlade varumärket SweSports och de tre underliggande idrottsområdena SweSkating, SweRolling och SweSliding för att exponera förbundets verksmahet. 


I de nya stadgarna som antogs av förbundsmötet framgår det att förbundets ändamål är att:

"Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (Swedish Skating, Sliding and Rolling Sports Federation) har till ändamål att stödja, leda, företräda, utveckla och skapa förutsättningar för alla våra idrotter nationellt, såväl tränings-, tävlings- som friluftsinriktat, på sådant sätt att de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, samt företräda våra idrotter internationellt."


Vidare innebär de nya stadgarna att förbundsmöte kommer att hållas vartannat år på jämna årtal. Därmed hålls kommande förbundsmöte redan under våren 2022. Syftet med ändringen är att bättre anpassa förbundets verksamhet och planering efter RF:s besked om ekonomisk fördelning.


Motionen om att uppta Inline Hockey som ny idrott i förbundet beslutades i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att styrelsen erhåller uppdraget att utreda möjligheterna för detta och återkomma med frågan till kommande förbundsmöte. 


Förbundsmötet beslutade att välja följande styrelse:

 • Mervi Karttunen - Ordförande (nyval)
 • Daniel Cabelduc - Ledamot (omval)
 • Emma Johansson - Ledamot (nyval)
 • Gisle Tverland - Ledamot (omval)
 • Johanna Mårtensson - Ledamot (nyval)
 • Helena Westerberg - Ledamot (nyval)
 • Mikael Eriksson - Ledamot (omval)
 • Johan Ahlberg - Ledamot (nyval)

I enlighet med nya antagna stadgar valdes också en disciplinnämnd med följande ledamöter:

 • Roger Bodin - Ordförande (nyval)
 • Petra Jankov - Ledamot (nyval)
 • Thomas Reinelöv - Ledamot (nyval)

Till valberedning valdes följande personer:

 • Kalle Skoog - Ordförande (omval)
 • Lotten Hjelm - Ledamot (nyval)
 • Fredrik Decker - Ledamot (nyval)

Till revisorer valdes följande personer:

 • Åke Pettersson - Auktoriserad revisor (omval)
 • Felicia Krusell - Personlig ersättare akutoriserad revisor (omval)
 • Thomas Kleverman - Verksamhetsrevisor (omval)
 • Per-Arne Spiik - Personlig ersättare verksamhetsrevisor (nyval)


Nedan kan du ta del av den film (som skulle presentreats) och de presentationer som föredrogs under mötet:

Välkomstfilm Förbundsmöte 2021

Propositioner, Motioner, Förslag och Val

Vägen till SweSports

Fullständigt protokoll kommer att presnenteras så snart som möjligt på hemsidan. 

Nu kör vi!