Hem / Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Nu är det december och året 2021 går mot sitt slut. Mitt ordförandeskap är ca sex månader gammalt. Tiden har rusat och mycket har hänt i förbundet.

I slutet av juni fastställde styrelsen på ett digitalt möte sin arbetsordning med beslutet att arbeta tillsammans för förbundets bästa. Organisationskartan belystes och förbundsstyrelsens uppdrag och roller samt kansliet och dess rollfördelning tydliggjordes. Ordförandeskapet till respektive råd och kommitté beslutades. Härmed kunde den nya organisationen starta sitt arbete på riktigt. 

Styrelsen har träffats live en gång i Skeviks Gårds konferensanläggning i slutet av augusti då en personal- och styrelsekonferens ägde rum. Denna sammankomst och arbete gav oss i styrelsen en bra start tillsammans med personalen. Jag vill upprepa här de viktiga besluten som togs av styrelsen 

  • Vision - SwesportsIdrott och friluftsliv för dig hela livet
  • Verksamhetsidé Swesports – möjliggör träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i idrott och friluftsliv året runt
  • Värdegrund utveckling och hållbarhet, demokrati och inkludering, glädje och gemenskap, rent spel

I slutet av september på ett digitalt styrelsemöte kunde vi med glädje konstatera att organisationen och dess olika funktioner inklusive rapportering till styrelsen hade kommit i gång. Vi har tillsatt ett marknads- och sponsorutskott som bla ska arbeta med intäktssidan och marknadsföringen av förbundet samt ett ekonomiutskott som arbetar med kostnadssidan, budget och uppföljning av ekonomin. 

Nu har vi precis haft styrelsemöte i Idrottens Hus i Stockholm söndagen den 5 december.

Vi godkände bla en rambudget som generalsekreteraren tillsammans med ekonomiutskottet kommer att arbeta fram till slutet av januari. Styrelsen beslutade även att ekonomiutskottet skulle se över möjligheten att börja avsätta/spara medel för eventuellt kommande behov. Styrelsen fick vidare en gedigen genomgång av Magnus Malmros och Anders Westin från Nectimus Group AB om det beslutade arbetet om att förbättra vår egen finansiering genom belysning av rättigheter och paketering såväl hos våra föreningar som hos oss centralt.

Detta arbete kommer involvera och komma till gagn oss alla, såväl våra föreningar som oss centralt. Styrelsen fann genomgången mycket inspirerande och ser framemot detta arbete. 

På möte lyftes också vikten av vårt engagemang i aktuella frågor inom RF och Svensk idrott.

Styrelsen var även enig om att nu när vi har satt organisationen är vår ambition att komma närmare våra föreningar vilket är nödvändigt om vi skall lyckas förbättra vår egenfinansiering  och hjälpa våra föreningar. 

Styrelsen konstaterade även med stor glädje Nils van der Poels fortsatta framgångar: Världsrekordet på 10 000 m 12.32.95 och nu även på 5 000 meter 6.01.56. Vi kan bara känna lycka, glädje och stolthet över Nils.  

Jag har gjort ett besök för en tid sedan i min egen förening Wega i Göteborg för att kunna ta mig närmare verksamheten. Tyvärr var inte isen ännu på plats men jag följde med glädje träningen och inlines åkandet. Det var roligt att träffa barnen men också föräldrarna och innan kvällen var slut träffade jag även Roger Bodin som då och då besöker Ruddalen. Alltid roligt att träffa Roger som jag känner sedan många år.  Min avsikt är att besöka alla våra olika idrotter och många föreningar. 

Jag har deltagit i ordförandeträffar som RF anordnat i idrottens hus vid två tillfällen. Det kändes roligt att komma tillbaka till detta forum och även träffa några nya ordföranden samt några ordföranden som är kvar från min SOK-tiden. Jag har även blivit uttagen av RF i arbetsgruppen ” Idrottspolitiskt offensiv” tillsammans med 13 andra förbund inför valet 2022.

Sedan sista november har vi en ny Idrottsminister, Anders Ygeman som dessutom är migrations- och integrationsminister. Sportjournalisterna tillsammans med oppositionen är mycket kritiska till utnämningen med den breda portföljen. Risken är att han inte kan ge idrotten det som den förtjänar säger kritikerna.  Vår statsminister lyfte dock fram idrottens kraft som fritidsaktivitet och den gemenskap som ges på köpet. Dessutom uppmanades alla att engagera sig i idrottsrörelsen för att kunna göra ännu mer. 

Jag hade möjligheten att delta i vår personalkonferens i Idrottens Hus 18-19 november vilket jag är väldigt glad över. Dels att jag får lära mycket utav det arbete som personalen gör men också att kunna vidga vyerna vad jag tillsammans med generalsekreteraren Anne kan åstadkomma för att utveckla vår verksamhet och göra oss mer synliga både för våra föreningar men också inom Svensk Idrott. Tillsammans kan vi så mycket mer!  

Med december hälsning Mervi