Hem / Ordförande har ordet!

Ordförande har ordet!

Förbundsordförande Mervi Karttunen delar med sig av sina tankar sedan förbundsmötet och rapporterar kort från det nyligen genomförda styrelsemötet.

 Nu har det nästan gått en månad sedan vi hade förbundsmöteshelgen i Sollentuna där jag fick fortsatt förtroende att leda förbundet under kommande två års period. Med stor värme i hjärtat tackar jag för förtroendet och skall göra mitt allra bästa förbundets utveckling tillsammans med mina styrelsekamrater där vi välkomnade två nya styrelseledamöter, Pia Bergknut och Fredrik Decker in i gänget. Det konstituerande styrelsemöte ägde rum strax efter förbundsmötet på söndagen den 24 april.

Som tidigare rapporterats erbjöd vi på eftermiddagen lördagen den 23 april bl a information om föreningsnöjdhet och ett stimulerande arbete i grupper om vårt strategidokument 2029. Vi fick även inblick i förbundets samarbetsprojekt om ökad självfinansieringsgrad där fortsättning följer såväl på förbunds- som föreningsnivå.

Styrelsen har nu haft sitt första riktiga arbetsmöte i söndags digitalt. Med stor glädje känner jag att vi alla i styrelsen är väl dedikerade till att utveckla förbundet i bästa samförstånd. Alla bidrar med sin kunskap vilket leder till goda diskussioner och besluten blir väl grundade. Vi saknar Anne Österberg, vår GS men tf GS Per-Arne Spiik guidar oss väl som ställföreträdare.

Nils van der Poel har påbörjat en ny period i sitt liv men vår förhoppning är att han kan inspirera våra nya talanger som vi har i projektet Olympisk Offensiv såväl inom skridsko som inom kälksporterna. Vår elitsatsning tillsammans med SOK ger de uttagna individerna möjlighet att nå sin dröm genom hårt arbete.

Utan föreningar har vi inget existensberättigande och därför är det mycket viktigt att vi får ännu bättre dialog och närhet till varandra. Vi har 11 idrotter i vårt förbund vilket naturligtvis är en utmaning men samtidigt en rikedom som vi skall vara stolta över. Vi tillsammans såväl i föreningarna som i förbundet skall lyfta fram glädjen, gemenskapen, stoltheten och samhörigheten som ger oss kraft att utveckla oss själva i takt med att vi utvecklar våra föreningar och vårt förbund.

En del av mitt arbete som ordförande sker också inom Riksidrottsförbundets olika mötesforum, som ordförandemöten och tex. valoffensiv inom kommande riksdagsvalet där bl a anläggningsfrågorma är mycket centrala. Specialidrottsförbundens åsikter och kravställande på politiken är viktigt.

Styrelsen beslutade att ordförande efter varje styrelsemöte kort sammanfattar innehållet så att ni föreningar kan se utfallet av vårt arbete. Detta känns väldigt bra.

Kort uppsummering av besluten på styrelsemötet 2022-05-16

Avrapportering av förbundets deltagande i andra idrottsforum:

  • FILs extra kongress där efter omröstning blev resultatet att Ryssland inte ska uteslutas men att de fyra förtroendevalda ryska delegaterna som idag har förtroendeuppdrag ska uteslutas. Ryssland har överklagat beslutet.
  • Svensk Friluftsliv: Nytt bidragssystem antaget men utformningen kommer att presenteras först senare i sommar. Konsekvenserna för SweSports kan bedömas först därefter.
  • SOKs årsmöte där bl a redovisades svenska resultaten från OS 2021 och 2022. Motion från ett flertal förbund och även SOK styrelsens eget förslag om att utreda kriterierna för OS-uttagningar godkändes och skall redovisas i god tid före årsmötet 2023. Samtliga olympiska specialförbund skall lyssnas av och göras delaktiga.
  • Europeisk konferens Long track som inte är beslutande kongress utan ett dialogforum med redovisningar om verksamhetsläget i respektive land.

Ekonomi

Balanserat nollresultat gäller fortsatt för hela året.

Arbetsordning

Beslutades att ge Per-Arne Spiik uppdrag att förtydliga texten beträffande Krishantering med konkreta åtgärder vid situationer liknande akut frånvarande GS eller liknande situationer. Vidare beslutades att ordförande kort sammanfattar det väsentligaste från styrelsemötet för publicering  på hemsidan.

Mötesplan

Styrelse-och personalkonferens kommer att genomföras 3-4 september 2022.

Strategi 2029

Deltagarna på förbundsmötet arbetade genom strategidokumentet och korrigeringarna som nu sammanställts genomgicks av styrelsen. Styrelsen beslutade att slå fast att Strategidokumentet inkl gjorda korrigeringar nu gäller och kan kommuniceras ut till föreningar och ledare inom förbundet.

Elitfrågor

Anne Forsell, en extern projektledare har lett arbetet i två arbetsgrupper: Elitorganisation med Daniel Cabelduc, Johan Ahlberg och Ben-Erik Brenden och Per-Arne Spiik och Gemensam utvecklingsmodell med Helena Westerberg och Bent-Erik Brenden. Styrelsen beslutade att fortsätta att anlita Anne Forsell för att förstärka elitorganisationen under hösten så att implementeringen av en effektiv elitorganisation med roller och ansvar kommer på plats.

ISU- kongress i juni 6-10 i Phuket i Thailand

Daniel Cabelduc är vår representant med mandatet att besluta om förbundets ställningstaganden. Det kommer bl a att väljas en ny ISU- president vilket diskuterades.