Hem / Skoj på Skridskor!

Skoj på Skridskor!

Välkommen till Skoj på skridskor! Här är tanken att skolor och föreningar ska hitta tips och inspiration om hur du enkelt kan åka skridskor i olika former under skoldagen. På rasterna, på idrottslektionerna och på fritids.

Skoj på skridskor är en del av RF:s projekt Rörelsesatsning i skolan.

”Skoj på skridskor" ska inspirera fler barn och ungdomar att hitta glädjen till kroppsrörelse med skridskoåkning på hjul och skena. Projektet ska på ett enkelt sätt möjliggöra för personal i skolmiljö (idrottslärare, fritidspedagoger, förskolepedagoger och andra som exempelvis rastvakter eller trivselpersonal) och ledare i idrottsförening att erbjuda barn och unga möjlighet att åka skridsko på ett enkelt, kul och utvecklande sätt. Projektet har tagit fram digital inspiration i form av korta filmer samt en folder med tips på övningar och upplägg. Det erbjuds också paket med material för att skapa inspirerande miljöer för kroppsrörelse på skridskor. 

Skojpåskridskorhemsida2.jpg

Projektets syfte

Möjliggöra för skolpersonal och idrottsledare att erbjuda fler barn och unga möjligheten att uppleva rörelseglädje på skridsko året runt.

Projektets mål

- Fler barn som vill och vågar vara i rörelse
- Fler barn aktiva i idrottsförening

Projektets målgrupp
- Personal på skolor och fritidshem
- Idrottsledare i förening som samverkar med en skola
- Föräldrar

Vill din förening vara med i projektet och samverka med skolor och/eller fritidshem? Ta kontakt med förbundet eller kolla med RF-SISU distriktens samordnare för rörelsesatsning i skolan

Projektets hemsida

Skojpåskridskorhemsida3.jpg