Hem / Sök återstartsstöd omgång 3

Sök återstartsstöd omgång 3

SweSports öppnar nu upp för ytterligare en sökomgång för återstartsmedel. Anslutna föreningar kan ansöka mellan 10 augusti och 12 oktober. Maxbeloppet är 10 000 kr per förening.

Coronapandemin har påverkat föreningars och förbunds möjligheter att erbjuda deltagande i idrott negativt med medlemstapp som följd. Därför erbjuds nu alla föreningar anslutna till SweSports möjlighet att ansöka om ytterligare ett återstartstöd i omgång 3. Ett bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna åter till föreningsidrotten. 

 - Med omgång 3 inräknat kommer vi att ha stimulert återastarten och utvecklingen av verksamheten i våra föreningar med nästan 1 miljon kronor totalt. Det är en fantastisk möjlighet! Vi ser resultat i form av fler LOK-deltagartillfällen, fler licensierade aktiva samt att det dagligen bedrivs träningar, läger, matcher, tävlingar och andra sammankomster ute i föreningarna. Många föreningar gör fantastiska insatser för att erbjuda människor glädjen att idrotta tillsammans, säger Niclas Bentzer som är idrottskoordinator på SweSports. 

Under de två tidigare sökomgångarna har totalt 39 föreningar (av 88 anslutna) beviljats återstartsstöd fördelat på 68 olika projekt. I snitt har 9541 kronor per ansökan beviljats. 

Nu öppnar sökomgång 3 där det återigen blir möjligt för föreningar att ansöka om medel för att stimulera återstarten och utvecklingen av verksamheten. Ansökningsperioden är öppen mellan 10 augusti och 12 oktober. Beviljade projekt ska genomföras och återrapporteras senast 1 februari 2023. 

Läs mer om återstartsstöd sökomgång 3