Hem / Sök LOK-stöd senast den 25 augusti

Sök LOK-stöd senast den 25 augusti

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

LOK-stödsansökan för våren 2021 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 gjordes i december 2020. På samma sätt kommer fyllnadsutbetalningar även att göras för hösten 2020 och för våren 2021.

Obs att kälksportföreningar (och föreningar med fler än en idrott) behöver vara noga med att aktiviteterna registreras med rätt förbundstillhörighet, se hur du går tillväga här: LOK-stöd

Mer information om LOK från rf.se