Hem / Spännande utvecklingsarbete för SweSports

Spännande utvecklingsarbete för SweSports

Under helgen 3-4 september har förbundsstyrelse och personal genomfört en gemensam konferens med fokus på utveckling av förbundsledningsarbetet.

I SweSports Strategi 2029 är ett av de fem prioritereade områdena Förbundsledningsutveckling. De övergripande målen för arbetet inom Förbundsledningsutveckling är att:

  • SweSports ska var en effektiv organisation och ett stöd till föreningar för att stärka alla våra idrotter.
  • SweSports ska ha en hållbar ekonomi.

Under två dagar samlades personal och förbundsstyrelens medlemmar i Stockholm för att omsätta mål och strategier i konkreta verksamhetsplaner för det kommande året under ledning av processledare Per-Arne Spiik. Mängder av viktiga diskussioner om organisation, styrning, ekonomi, föreningsnytta, prioritering och ekonomi har genomförts. 

- Den positiva känslan i vårt arbete under helgen ger kraft och övertygelse om att vi tillsammans kan nå de mål som vi har kommit överens i vår Strategi 2029, säger förbundsordförande Mervi Karttunen.

Under helgen har de olika Idrottsråden och Elit- och Utvecklingskommittén (EUK) även presenterat sina pågåedne verksamheter och framtida planer för att bidra till samtliga prioriterade områden inom Strategi 2029. 

Styrelse och personalkonferens deltagare 2022.jpg

LÄS MER

SweSports Strategi 2029