Hem / Styrelse- och personalkonferens med fokus på framtiden

Styrelse- och personalkonferens med fokus på framtiden

Under helgen 28-29 augusti genomförde förbundsstyrelsen och personalen en gemensam arbetshelg för att starta upp det långsiktiga utvecklingsarbetet inom SweSports.

Efter en lång period av digitala möten var det äntligen dags för förbundsstyrelsen och kanslipersonalen att träffas fysiskt under trygga former och gemensamt hugga tag i flera spännande uppdrag. Bland annat har förbundets gemensamma basplatta i form av vision, värdegrund och verksamhetsidé diskuterats, vridits på, synats och tillslut fastställts. Det ger oss utgångspunkt och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet.

Läs mer om Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé här.

Ett långsiktigt strategiarbete har påbörjats med utgångspunkt i de prioriterade områdena som godkändes av förbundsmötet 2021:

  • Anläggning
  • Föreningsutveckling
  • Förbundsutveckling
  • Utbildning
  • Träning, tävling och friluftsliv hela livet

Effektmål, strategier för att skapa önskad effekt och indikatorer för att mäta framgång har kopplats till varje prioriterat område. Strategiarbetet ska under hösten mynna ut i en verksamhetsinriktning för perioden 2022-2023 som ska presenteras för och beslutas av förbundsmötet 2022 tillsammans med en ekonomisk plan för motsvarande period. Detta var ett av de uppdrag förbundsstyrelsen erhöll från förbundsmötet 2021. Övriga uppdrag som förbundsstyrelsen fick var att planera och implementera en ny struktur och organisation för SweSports där samtliga 11 idrotter ges plats och utrymme att synas, verka och utvecklas samt se över möjligheterna att ansluta Inline Hockey som en ny idrott vid kommande förbundsmöte.

Förbundsstyrelsens ordförande Mervi Karttunen om arbetshelgen:

"Med stor positivitet och härlig energi hos både personalen och styrelsemedlemmarna arbetades det tillsammans fram viktiga grundpelare till det nya förbundet. Arbetet gav oss en känsla av harmoni, stark vilja och stolthet samt beslutsamhet över att kunna utveckla 11 olika idrotter i nära samarbete med våra engagerade föreningar." 

Arbetshelgen genomfördes på Skeviks Gård på Värmdö, Stockholm. Med som processledare var Per-Arne Spiik.

Vill du komma i kontakt med förbundsstyrelsen finns kontaktuppgifter här.