Hem / Vaccinationsbevis för offentliga tillställningar inomhus

Vaccinationsbevis för offentliga tillställningar inomhus

På grund av oro för ökad spridning av covid-19 vill nu Folkhälsomyndigheten införa krav på vaccinbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus från den 1 december.

Regeringen har efter hemställan från Folkhälsomyndigheten beslutat om en ändring i begränsningsförordningen som innebär att vaccinationsbevis ska krävas för deltagane i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus som samlar fler än 100 personer. Detta betyder att de verksamhetsutövare som väljer att kravställa vaccinationsbevis vid sina arrangemang inte behöver beakta de krav på deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av. 

Syftet med vaccinationsbevisen är att miska smittspridningen och samtidigt möjliggöra större mängd publik. 

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig är undantagna kravet om vaccinationsbevis vid närvaro på offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Det finns fortfarande en del oklarheter kring exakt vad som kommer att gälla från 1 december och vi ber om att få återkomma med mer information så snart som möjligt.  

Läs mer om krav på vaccinationsbevis:

Pressmeddelande från Socialdepartementet om beslut av vaccinationsbevis

Nyhet hos Riksidrottsförbundet