Hem / Om oss / Personuppgifter

Personuppgifter

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vilket gör att kraven förändras något. Syftet med en ny dataskyddsförordning är bland annat att modernisera dataskyddsdirektivets tidigare regler och att anpassa dessa till det nya digitala samhället. GDPR påverkar idrotten, förbund såväl som föreningar.

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet hanterar personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, i ett fåtal olika system.

Personuppgifterna används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiskt stöd, hantera tävlingslicenser eller arrangera tävlingar och utbildningar. 

Vi är noga med att bara de som behöver uppgifterna kommer åt dem och sparar dem endast så länge de behövs för ett specifikt ändamål.Vi behåller dina personuppgifter olika länge beroende på vilket system det gäller. E-postmeddelanden med personuppgifter rensar vi efter hand.

Vi publicerar ibland tävlingsresultat och bilder på medlemmar från våra medlemsföreningar på hemsidan och sociala medier för att informera. Om du vill att en bild eller film där du finns med ska plockas bort gör vi självklart det omgående.  

Vill du veta mer om hur personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta förbundets kansli på This is a mailto link 

Svenska Skridsko-, Kälk och Rullidrottsförbundets integritetspolicy

Gör en begäran av registerutdrag

Riksidrottsförbundets riktlinjer för att tillvarata enskildes rättigheter