Hem / Om oss / Styrande dokument / Stadgar

Stadgar

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet

Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundets stadgar antogs av förbundsstämman 2021. Stadgarna kan uppdateras och revideras genom beslut av förbundsstämman med kvalificerad majoritet. 

Senast beslutade: 2021-06-13 

Stadgar Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet

RF

Som medlemar i RF förbinder vi oss att följa dessa stadgar som beslutas av Riksidrottsmötet. 

Stadgar RF