Hem / Om oss / Styrande dokument / Strategi 2029

Strategi 2029

Vi är en del av Svensk Idrott och deltar i det omfattande förändringsarbete som pågår inom idrottsrörelsen. Inom Svensk Idrott kallas detta förändringsarbete för Strategi 2025. I samband med att vi 2021 växte med 6 idrotter så har vi gjort ett omtag med Strategi 2025 för att rymma alla våra idrotter i utvecklingsarbetet.

Förbundsmötet 2021 beslutade om ett namnbyte för förbundet och gav styrelsen i uppdrag 
att planera och implementera struktur och organisation för den ”nya” förbundet

att organisera och strukturera det nya förbundet med plats och utrymme för samtliga 11 idrotter att synas och verka.

Som en del av detta uppdrag har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till en ny Strategi, Strategi 2029.

Styrelsen har beslutat

  • att publicera Strategi 2029 och att redan nu börja arbeta i enlighet med densamma
  • att till förbundsmöteshelgen 2022 bjuda in föreningar till dialog om Strategin.  


Fem strategiska områdena har identifierats och beslutats av förbundsmötet 2021.
För att nå vår vision så ligger dessa områden, just nu i fokus för vårt arbete för att nå vår vision.  

  • Anläggning
  • Förbundsledningsutveckling
  • Föreningsutveckling
  • Träning, Tävling och Friluftsliv, hela livet
  • Utbildning

Strategi 2029