Hem / Om oss / Vår organisation / Utskott

Utskott

Arbetsutskott (AU)

Mervi Karttunen 
Ordförande 
E-post: This is a mailto link 

Mikael Eriksson
Ledamot
Daniel Cabelduc
Ledamot

GS Anne Österberg
Adjungerad
E-post: This is a mailto link   
Tel: 070-793 60 36

Huvuduppdrag AU

  • besluta i ärenden som delegerats från FS.
  • inom ramen för delegation besluta i frågor vilka är av sådan vikt eller ekonomisk betydelse att GS bör underställa dem för beslut i förtroendevalt organ.
  • bistå GS i dennes operativa ansvar med samråd i olika frågor samt att i principiellt.
  • viktiga frågor icke omfattande AU:s delegationsmandat bereda ärenden till FS. 

Marknad- och Sponsorutskott (MOS)

Mervi Karttunen 
Ordförande 
E-post: This is a mailto link 

GS Anne Österberg
E-post: This is a mailto link   
Tel: 070-793 60 36

Huvuduppdrag MOS

Stärka förbundets ekonomi. Strategiskt arbete för att se över möjligheterna att skapa ökade intäkter till förbundet.  

  • Sponsorarbete i samråd med extern konsult
  • Vid behov bistå operativ personal med projektansökningar
  • Vid behov bistå operativ personal med projektrapporter

Ekonomiutskott (EU)

Mikael Eriksson 
Ordförande 

GS Anne Österberg
E-post: This is a mailto link   
Tel: 070-793 60 36

Huvuduppdrag EU

Ekonomiska frågor kopplat till budget, ekonomiska uppföljningar 

  • I samråd med GS ta fram förslag till budget
  • Bistå GS med kontinuerlig ekonomisk uppföljning
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen hantera andra ekonomiska uppdrag