Hem / IdrottOnline Klubb

IdrottOnline Klubb

IdrottOnline är svensk idrotts egna verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt system för administration och kommunikation. I ett och samma verktyg ska man kunna ha sin webbplats, tillgång till medlemmar, söka LOK-stöd och Idrottslyft och dessutom kunna sköta all tävlingsadministration

 

Vad är IdrottOnline?
Föreställ dig att er idrottsförening är en människokropp. Den kroppen behöver olika funktioner för att kunna fungera, bland annat ett skelett som håller kroppen uppe och ger stöd, ett blodsystem som sprider syre och ett ansikte mot omvärlden. De här tre funktionerna kan IdrottOnline vara i er verksamhet.

Svensk idrott genom Riksidrottsförbundet driver utvecklingen av systemet och ni kan själva vara med och påverka hur systemet används i er vardag.

1. IdrottOnlines verksamhetsstöd är skelettet. Här kan ni sköta all rapportering till förbundet. Medlemmarna rapporterar in sina uppgifter direkt i medlemsregistret. Arkivet hålls uppdaterat via SPAR-registret. IdrottOnline är också den sammanhållande länken där du hittar träningar, matcher och möten. Det underlättar även den administrativa bördan, eftersom ni enkelt kan söka exempelvis LOK-stöd direkt på nätet.

2. Blodet i kroppen sprider syre till musklerna, så att de får kraft att arbeta. I IdrottOnline består blodsystemet av effektiva kommunikationskanaler. Att varje person i föreningen, det kan vara tränaren, styrelsemedlemmen eller den som bakar bullar till matchen, får information om vad som är på gång är viktigt för att de ska känna sig delaktiga. Välinformerade medlemmar blir oftast mer motiverade. Rätt information till rätt personer kan vara det syre som behövs.

3. IdrottOnline bidrar också till att skapa ett ansikte utåt. Det är ett verktyg för att skapa en professionell hemsida där ni kan ni lägga ut nyheter och bilder. Det är enkelt att uppdatera hemsidan.

Kontakta oss!
IdrottOnline är ett användbart verktyg, men det kräver också en insats av er för att kunna användas på bästa sätt. Vi hjälper er gärna på vägen! Här på www.idrottonline.se finns kontaktuppgifter och en checklista för hur ni kan komma igång.