Hem / Inställda matcher och Return to play på svenska

Inställda matcher och Return to play på svenska

Pga pandemin har ju sedan tidigare alla seniormatcher under seriespelet ställts in. Säsongen 2021 får anses vara en "komma tillbaks till verksamheten"-säsong.

Seriespelssäsongen 2020/21 är inställd och vi arbetar för att vi, när det är tillåtet, ska kunna komma igång med någon form av match/turneringsverksamhet.

Vad är det som gäller just nu? (klipp från rf.se)
"Rekommendationen innebär att kommuner av smittskyddsskäl kan stänga till exempel simhallar och idrottshallar. Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare förtydligat att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt.

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, tävlingar, läger och cuper inte ska genomföras, med undantag för enstaka matcher och tävlingar för barn födda 2005 eller senare.

Folkhälsomyndigheten meddelar att den beslutade förändringen att tillåta äldre ungdomar att idrotta börja gälla från den 6 februari. Myndigheten kommer i och med detta även att uppdatera sina föreskrifter och allmänna råd."

Om du vill läsa Skridskoförbundets rekommendationer hittar du dem här

För äldre aktiva rekommenderas träning utomhus (eller digitalt) och som ett stöd i att återgå till träning när det är tillåtet för alla att träna inomhus igen har det nationella rådet översatt WFTDAs dokument "Return to play"

Vi utgår i dagsläget från att det under sensommaren/hösten ska vara möjligt att återigen träffas fysiskt och har därför påbörjat planerandet av en "kom igång-turnering" och av seriespelssäsongen 2021/22. Om det är möjligt vill vi också gärna försöka att genomföra ett SM under hösten men detta är ännu ganska osäkert.

Har anpassningarna till restriktionerna kring Covid-19 fört med sig ökade kostnader för föreningen? Det finns bidrag att söka, läs mer om det här

Har du frågor kring restriktioner, uppstart av verksamhet mm. Hör av dig till kansliet.