Hem / Nationellt råd Rullidrott?

Nationellt råd Rullidrott?

SweSports söker personer till Nationella rådet för rullidrott. Vi har två grenar att täcka, roller derby och inlines. Visst arbete kommer genomföras mer grenspecifikt och visst gemensamt.

De som leder arbetet i rådet är Sofia Isaksen (idrottskoordinator SweSports) och Emma Johansson ”Foxen” från STRD (invald från förbundsstyrelsen). Rådet ska bestå av ca 3 personer per gren och tanken är att du är med som ett bollplank för din gren och inte som representant för din förening.

Rådets uppdrag:
SweSports idrottsråd spelar en viktig roll för att föreslå, rådgöra, utreda och samla kunskap i syfte att utveckla idrotterna inom respektive idrottsområde i linje med förbundets övergripande mål och strategier. I vissa frågor kan idrottsråden även vara beslutande och genomförande på delegation av förbundsstyrelsen.

Varje råd har en operativ ansvarig Idrottskoordinator. Dennes uppdrag är att bereda, företräda och i samråd med idrottsrådet besluta och genomföra insatser inom idrottsrådets verksamhetsområden.

Ansvarig idrottskoordinator tillsammans med idrottsrådets ordförande kallar till samt förbereder möten.

Idrottsrådens uppdrag är att stödja utveckling och genomförande av verksamhet som ingår i idrottsområdet genom att:
*Tillsammans med föreningar och anläggningar planera den nationella tävlingsverksamheten.
*Utvärdera, föreslå, revidera och utveckla tävlingsformer, regler och arrangörsguider.
*Stötta föreningar i utvecklingen av sin organisation och verksamhet.
*Utveckla, utvärdera, föreslå och revidera utbildningar och kurser för tränare, ledare, funktionärer, aktiva och utbildare.
*Stötta föreningar i utveckling av anläggningar genom att sprida kunskap, samverka med andra aktörer, bilda opinion och ansökan om bidrag

Känner du att detta är ett uppdrag för dig?! Skicka en intresseanmälan till kansliet pronto