Hem / Vill du vara med?

Vill du vara med?

Nationella rådet för roller derby söker personer som vill vara med i en arbetsgrupp för att översätta och ta fram en svensk grundmall för WFTDAs Beginners Curriculum / "This is Roller Derby" som sedan årsskiftet ersätter Minimum Skills.

Arbetsgruppens uppgift kommer vara att arbeta för kunskapsöverföring mellan ligor i Sverige och underlätta för övergång från det gamla MST till något nytt. Förhoppningen är att vi ska kunna ge en gemensam grund till alla medlemsligor och skapa ett tryggt och inkluderande Roller Derby Sverige.

Länk till WFTDA Beginners Curriculum 

https://community.wftda.org/resources/document-libraries/wftda-education-library/beginner-curriculum

Är du intresserad av att vara med i detta projekt? Skicka isåfall e-post till Sofia på kansliet