Utvecklingsmodell

UTVECKLINGSMODELL
Poelstjärnan utgår självklart från SweSports utvecklingsmodell (LUP:en)  
Utvecklingsmodellen ska bygga på glädje och gemenskap och vara utmanande och givande. Vilket vi summerar genom - Idrott och friluftsliv för dig hela livet!  

Steg 1: Mötet med idrotten 
Steg 2: Träna för grundläggande färdigheter 
Steg 3: Lära att träna  
Steg 1-3 kallar vi för Fundamentet

imaget3lur.png