Föreningens ansvar

FÖRENINGENS ANSVAR
Att erbjuda träning, tävling, motion, rörelseglädje och engagemang i idrott och friluftsliv året runt.   
 
Målsättning: 
Att erbjuda en rolig, trevlig och utmanande aktivitet som erbjuder verksamhet för alla, oavsett kunskapsnivå och ålder, en möjlighet att uppleva rörelseglädje.  

Ansökan om Poelstjärnan 
Föreningen fyller i och skickar in ansökan om bidrag via Idrott online, kontakta Sofia Isaksen för instruktioner.

Ekonomiskt stöd   
Läs mer om detta i presentationen av Poelstjärnan 
 
Krav för att erhålla ekonomiskt stöd är  

  • att arrangemanget ska erbjuda en rörelsebana 
  • att föreningen presenterar ett preliminärt program för aktiviteten 
  • att föreningen tipsar om möjligheten att hyra skridsko och annan utrustning via Fritidsbanken 
  • att marknadsföra arrangemanget genom att använda det material som skickas ut inför arrangemanget.  

Övrigt   

  • Kan genomföras på en kvällsträning, i samband med en tävling eller som en prova på aktivitet 
  • Gör det enkelt men proffsigt 
  • Vill ni ha hjälp mer tips kontakta Mattias Hadders 
  • Erbjud sociala aktiviteter, ex bjud på fika eller erbjud möjligheten att köpa sig fika. 
  • Marknadsför er förening för att öka rekryteringen 
  • Marknadsför arrangemanget i sociala medier, i lokalpressen m 

Kontaktperson för SweSports är: Mattias Hadders