Kongress med Internationella Rodelförbundet (FIL) genomförd i Salzburg

24-25 september genomfördes FIL:s 69:e kongress. Denna gång i Salzburg, Österrike.