Hem / FIL och IBSF på besök i Hammarstrand

FIL och IBSF på besök i Hammarstrand

21-22 juni besöktes banan i Hammarstrand av ledamöter från IBSF:s och FIL:s bankommissioner. Utlåtandet är att potentialen för kälksport är stor på platsen.

Som ett led i arbetet med att se över möjligheten att modernisera banan i Hammarstrand beöktes anläggninen av ledamöter från IBSF:s och FIL:s respektive bankommissioner. Markus Aschauer (GER) och Robert Manzenreiter (AUT) från FIL samt Giacomo Dariz (ITA) från IBSF har alla gedigna kunskaper om anläggningsfågor och erfarenheter från byggnationer, upprustning och drift.  

Thomas Reinelöv (projektledare Projekt Hammarstrand), Anders Söderberg (byggkonsult), Roger Strandberg (mediaansvarig Projekt Hammarstrand) och Niclas Bentzer (idrottskoordinator på förbundet) deltog under dagarna från svenskt håll. 

Den första muntliga rappotren lyder att terrängen i Hammarstrand har stor potential för bob, rodel och skeleton. 

Se intervju med Markus Aschauer från FIL:s bankommission om upplevelsen av Hammarstrand. 

Lokalmedia var på plats och uppmärksammade det internationella intresset för anläggningen i Hammarstrand. Lyssna på P4 Jämtlands intervju. 

Nu inväntas en skriftlig rapport från besöket för att sedan fortsätta arbetet med upprustningen av banan i Hammarstrand. Målet på kort sikt är att det ska erbjudas möjlighet till åkning kommande vinter i befintlig bana men att det långsiktiga målet är att en modernare anläggning ska byggas. 

Se fler bilder från besöket på SweSports Facebook.