Hem / Kongress med Internationella Rodelförbundet (FIL) genomförd i Salzburg

Kongress med Internationella Rodelförbundet (FIL) genomförd i Salzburg

24-25 september genomfördes FIL:s 69:e kongress. Denna gång i Salzburg, Österrike.

Svenska delegater på plats i Salzburg var Johan Ahlberg, ledamot av förbundsstyrelsens SweSports samt ordförane i idrottsrådet SweSliding, samt Thomas Reinelöv sammankallande i arbetsgrupp Alpinrodel samt biträdande projektledare i Kälksport Hammarstrand. 

Sveriges delegater Johan Ahlberg och Thomas Reinelöv. 

Delegater från totalt 25 nationer hade samlats i Mozarts hemstad Salzburg för att delta i kongressen. Glädjen var stor över att återigen kunna samlas fysiskt under trygga former. Covid-19 pandemin var förstås ett återkommande tema i samtliga rapporter och diskussioner gällande föregående säsong. Stora arbetsinsatser ligger bakom att säsongen 2020-2021 överhuvud taget kunde bli verklighet, även om samtliga juniortävlingar fick ställas in. Över 4000 coronatester genomfördes i samband med träning och tävling vilket resulterade i blott 4 positiva fall. FIL:s president Einars Fogelis (LET) uttryckte att aktivas, ledares och arrangörers hälsa är absolut prioriterat. 

Norge hade skickat in en motion gällande jämställdhet i valda organ inom FIL. En viktig motion som NABSF:s president Eirik Lundemo menade hade som högsta syfte att skapa debatt kring ämnet. Motionen drogs åter men uppdraget att se över jämställdhetsfrågor kopplade till stadgarna tilldelades en särskild arbetsgrupp som ska återkomma med ett förslag till kongressen 2022.

Presidiet meddelade att Executiva kommitten tagit beslut att inte gå vidare med en ansökan gällande Naturrodels deltagande på OS i Milano-Cortina 2026, trots beslut av congressen. FIL:s Generalsekreterare Dwight Bell (USA) menar att nya kriterier från IOK gällande deltagarkvoter och nyttjande av befintliga anläggnignar ligger bakom beslutet. Beskedet vållade en stor debatt då flera nationer uttryckte sin besvikelse över beskedet i sig men ifrågasatte också tillvägagångssättet på principiell nivå då det betyder att Executiva Committen ändrat ett tidigare beslut fattat av kongressen. 

Ireland välkomnades som ny fullvärdig medlem och därmed är 51 nationer nu anslutna till FIL. 

Strategin Slide 2026 gicks igenom och alla ledare av arbetsgrupper presenteade status inom sina respektive grupper. Bland annat presenterade Natalia Gart (RUS) arbetet med "Public Sledding" med syftet att göra rodelsporterna mer lättillgängliga och öka deltagande i hela världen. Sveriges Niclas Bentzer finns med i arbetsgruppen och Alpinrodel lyftes fram som ett format för kälksport på snö som sänker trösklarna för deltagande.

Organisationskommitten för kommande OS i Peking presenterade arbetet med tävlingarna i Yanqing. Inom ett par veckor genomförs en internationell träningsvecka i banrodel samt en världscuptävling. Förberedelserna ligger i fas med plan.  

Mästerskap allokerades till följande orter:

Banrodel VM 2025 - Whistler, Kanada

Banrodel JVM 2024 - Lillehammer, Norge

Naturrodel VM 2024 - Moskva, Ryssland (Beslutet revs sedan upp av Excekutiva kommiten pga av konflikt med gällande CAS dom om att inte tilldela mästerskap till ryssland i även ej olympiska idrotter)

Naturrodel JVM 2024 - Winterleiten, Österrike

Kongressen 2022 kommer enligt tidigare beslut hållas i Riga, Lettland. Plats för den 71:a FIL Kongressen blir Lviv i Ukraina. 

Under lördagskvällen hölls en fest i före detta presidenten Josef Fendts ära där han avtackades efter 35 års tjänstgöring inom FIL.