Hem / Projekt Kälksport Hammarstrand på studiebesök hos österrikiskt nybygge

Projekt Kälksport Hammarstrand på studiebesök hos österrikiskt nybygge

Det är full aktivitet i Hammarstrands rodelbana för att den ska vara redo inför säsongen 2022. Men det händer även saker i Leader 3sam-projektet Kälksport Hammarstrand.

I slutet av september var biträdande projektledare Thomas Reinelöv och Johan Ahlberg, ordförande i idrottsrådet SweSliding, på studiebesök i Bludenz i samband med FIL-kongressen.

I österrikiska staden Bludenz finns en nybyggd konstfrusen betongbana för banrodel, bob och skeleton. Det som är det speciella med banan är att den är byggd med en teknik som ska hålla både priset och klimatpåverkan nere.

–Mitt intryck är att banan och anläggningen i Bludenz ser väldigt fin ut. De har gjort ett mycket bra jobb med att anpassa banan till omkringliggande natur och med att ha ett stort miljöperspektiv. Banan är byggd av förproducerade betongblock vilket underlättar byggförfarandet men jag misstänker att en del justeringar kommer att vara nödvändiga när regelbunden åkning påbörjas, säger Thomas Reinelöv.

Besök i Bludenz V.jpg

Betongprofilen i Bludenz. Foto: Thomas Reinelöv

Betongbanan i Bludenz är 700 meter lång och anläggningen kostade cirka 8 miljoner euro att bygga. Just längden, 700 meter, stämmer ganska väl överens med ett av de spår som förstudien i projektet Kälksport Hammarstrand undersöker. Syftet med Thomas och Johans studiebesök var att se vilka idéer som skulle vara lämpliga att använda sig av vid en eventuell moderniserad bana i Hammarstrand.

– En stor del av tanke- och konstruktionssättet är direkt överförbart till Hammarstrand. Främst takläggning, typ av kylsystem, kameraövervakning och tidtagning. En del saker kan kännas överarbetat främst när det gäller grundläggningen. Det har även kommit fram en del nya metoder som kan vara användbara när det gäller tillverkning av kurvelementen. I Bludenz är dessa prefabricerade på fabrik. Under Bludenzprojektets gång har det utvecklats en ny metod för att bygga kurvelement genom 3D-teknik. Denna metod borde vara mer kostnadseffektiv och användbar även i Hammarstrand, säger Thomas Reinelöv.

Besök i Bludenz II.jpg

Tak på banan förenklar driften då isen skyddas från nederbörd och sol. Foto: Thomas Reinelöv

Klart är att en modern anläggning i Sverige behövs för att kunna utveckla kälksporten och bredden inom idrotten menar Johan Ahlberg.

–Vår största utmaning är bristen på anläggningar. Att få en bana där barn och ungdomar kan få prova på våra sporter skapar väldigt bra förutsättningar för att utveckla verksamheten. Och har vi en egen bana ökar självklart möjligheterna för att få dem att fortsätta åka. Vi kan gå från ”prova på” till ”utöva”. Med en modern bana i Sverige skulle vi även ha helt andra möjligheter till regelbundna aktiviteter. Och de banor som byggs nu i betong går även att använda året runt om vi sätter hjul på kälkarna. I dagsläget ser jag inte att vi behöver ha en ”full size”-anläggning på drygt 1200 meter. 500–700 meter är fullt tillräckligt för att kunna bedriva en bra verksamhet ända upp till elitnivå, säger Johan.

Besök i Bludenz III.jpg

Anläggningen som förser banan med kyla. Foto: Thomas Reinelöv 

Fakta Projekt Kälksport Hammarstrand

Leaderprojektet Kälksport Hammarstrand finansieras främst från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och svenska staten samt från Ragunda kommun och Leader 3sam. Leader 3sam är en ideell förening som beslutar och administrerar projekt inom Ragunda och Strömsunds kommun. Leader 3sam är ett av 53 leaderområden i Sverige och har Jordbruksverket som förvaltande myndighet. Projektledare är Hasse Abrahamson, biträdande projektledare Thomas Reinelöv och Idrottskoordinator för kälksport är Niclas Bentzer. Ansvarig ordförande i rådet för SweSliding är Johan Ahlberg. Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports) består av tre idrottsområden där SweSliding är det område där kälksporterna ingår.