Hem / Upprustning av naturrodelbanan på Lidingö

Upprustning av naturrodelbanan på Lidingö

Det pågår flera spännande anläggningsprojekt runt om i landet. Utan tillgång på anläggningar blir det ingen idrott. Ta del av Lidingö Rodelclubs pågående arbete.

Lidingö Rodelclub jobbar för fullt med en upprustning av naturrodelbanan i Ekholmsnäsbacken. Förutom att bansträckningen blir längre förändras den också på flera ställen för att bli mindre snabb och mer teknisk.

- Inriktningen för utvecklingen av banan är att göra den mer anpassad för barn och ungdomar. Lägre hastigheter och fler kurvor med kombinationer vilket ställer större krav på tekniska, fysiska och taktiska färdigheter, säger Lidingö Rodelclubs ordförande Michael Törnquist.

Uppgraderingen av banan genomförs med anläggningsstöd från RF-SISU Stockholm som står för hälften av investeringskostnaden. Resterande pengar satsar föreningen själv. En stor utmaning har varit det byråkratiska arbetet gentemot markägaren. Arrendefrågan har dragit ut på tiden och krävt många timmars arbete. Likaså frågan om bygglov där kommunen till sista fattade beslut om att sådant inte var nödvändigt då det inte handlade om en nybyggnation utan endast justeringar av redan befintlig anläggning. 

194324101_10158169038100773_5246416544951752306_n.jpg

Den nya bansträckningen växer fram. Foto: Privat

Längden på den nya bansträckningen skulle också innebära möjligheten att arrangera internationella tävlingar. Just ni finns det inga svenskar som tävlar på internationell nivå. Men visst har naturrodeln stor potential att intressera barn och unga för idrott.

- I vintras hade banan öppen 19 dagar och det genomfördes över 800 åk. Många barn och ungdomarna är här och åker nästan varje dag. Vuxna med för den delen. Naturrodel är en idrott som tilltalar många. Det är fart och action. Men problemet är det varma klimatet och möjligheten att hålla banan öppen, suckar Michael Törnquist.

Lidingö_drönare II.jpg

Målkurvan och bromsrakan i Lidingö Rodelclubs naturrodelbana. Foto: Privat

Otaliga är de ideella timmar som genom åren lagts i banan med spolning, skottning, hyvling och annat som hör till. När isen är på topp kan ett par dagar med värme och regn i mitten av januari förstöra allt utan att det hunnit genomföras så många åk. Sen är det bara för banarbetarna att börja om igen.

- Målet på sikt är att vi måste ha en bana med artificiell is så att vi kan erbjuda en kontinuerlig idrottsverksamhet under vintermånaderna. Då är jag övertygad om att naturrodeln kommer att få ett rejält uppsving som idrott i Stockholm och landet, avslutar Michael Törnquist.

Förutom arbetet med bansträckningen så har även skyddsplanken bytts ut i större delen av anläggningen. Delvis ny belysning har monterats och även en upprustning av infrastrukturen för el och vatten har genomförts. En snökanon har köpts in och ska förhoppningsvis kunna innebära att det kan skapas underlag för åkning även om naturen inte bjuder på något vitt guld.

Målet är att arbetet ska bli klart under hösten och att den nya bansträckningen äntligen ska premiäråkas kommande vinter.

Läs mer om idrotten Naturrodel

Följ Lidingö RodelClub på Facebook