Hem / Vi arbetar med / Barn och ungdomsidrott

Barn och ungdomsidrott

Vi vill tillsammans inom idrottsrörelsen jobba för att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020-01-01. Men redan 2009 slog idrottsrörelsen fast i RF:s stadgar att barnkonventionen ska följas. Det betyder att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Läs mer om Barnkonventionen

All verksamhet ska ta sin utgångspunk i barnets uttalade intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska alltid komma i första hand. Träningen ska vara allsidig och barn ska uppmuntras att hålla på med flera idrotter. Det utvecklar banrens rörelseförståelse, minskar risken för skador och ökar motivationen till ett  fortsatt fysiskt aktivt liv. 

Läs mer om rörelseförståelse

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Mycket har hänt på vägen, men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar, när forskning och utbildning finns att luta sig mot.

Artikel 31 i barnkonventionen – om barns rätt till lek, vila och fritid – är central för barn och ungas idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med, leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet.

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt. 

Utveckling före resultat 

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Kom ihåg att idrott ska bidra till att vi mår bra, utvecklas och har roligt. Fokusera på långsiktig utveckling snarare än kortsiktiga resultat!