Så här arbetar vi

Vem gör vad?

Elit- och utvecklingskommittén (EUK)
EUP, beslutar, leder och företräder och har en 
ansvarig tjänsteman (Idrottskoordinator) kopplad till sitt arbete.

Idrottskoordinatorns, uppdrag är att var operativt ansvarig för elit- och utvecklingsarbetet inom SweSports, genom att bereda ärenden till och verkställa beslut som fattas av EUK.

Inom en snar framtid presenterar vi mer om Mål - Verksamhet och Organisation

Skärmklipp - Elit och utvecklingskommittén_SweSports.JPG