Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott

Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga. En idrott där alla får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver alla känna till och arbeta utifrån vår värdegrund. Den bygger på följande fyra grundprinciper:

  • Utveckling och hållbarhet
  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och inkludering
  • Rent spel

Läs mer om vår värdegrund (LÄNK)

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla - både barn, ungdomar och vuxna - ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Om värdegrunden bryts? 

  • Är du orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig för verksamheten i föreningen. 
  • Om du av någon anledningar inte kan vända dig till föreningens styrelse kan du hör av dig till oss på förbundet
  • Det går även bra att kontakt sitt RF/SISU distrikt som kan hjäpla till att guida rätt och föra dialog med föreningen. 
  • Om ärendet varken kan hanteras av föreningen, förbundet eller RF/SISU distriktet kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller på This is a mailto link Idrottsombudsmannen kan exempelvis guida i frågor rörande polisanmälan. 
  • Om du inte vågar vända dig till idrottsombudsmannen kan du vända dig till den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten där idrottsombudsmannen tar emot ärendet. 
  • Kontakta polisen vid brott! Grundregeln är att idrottsrörelsen själva hanterar ärenden som bryter mot våra stadgar. Misstänker du brott ska du kontakta polisen och gäller det en orosanmälan vänder du dig till socialtjänsten. Om du är osäker kan idrottsombudsmannen rådgöra. 

Läs mer om idrottsombudsmannen

Läs mer om visselblåsartjänsten 

Stödmaterial till föreningar

En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. RF har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett stödmaterial som hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. Ladda ner Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf)Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt.