Hem / Vi arbetar med / Anläggningar / Kälksport Hammarstrand

Kälksport Hammarstrand

Kälksport Hammarstrand är ett anläggningsprojekt med Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet som projektägare. Projektet ligger under Idrottsrådet SweSliding och drivs av en projektgrupp som består av följande personer:

  • Hasse Abrahamson - Projektledare
  • Thomas Reinelöv - Biträdande projektledare
  • Niclas Bentzer - Projektadministration 

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie kring vilka förutsättningar som kan finnas för att senare genomföra ett mer omfattande utvecklingsarbete kring Hammarstrands rodelbana som en del i Kullstabergets aktivitetspark på längre sikt i ett lokalt/regionalt samarbete. I syftet ingår även att rusta upp banans nedre del för att kunna genomföra tester av anläggningens förutsättningar för internationell tävlingsverksamhet. 

Målet med projektet är att redovisa förutsättningarna för en framtida verksamhet med Hammarstrands rodelbana i samverkan med andra aktörer i området. Vid projekttidens slut ska även upprustning av banans nedre del vara genomförd. 

Finansiering

Projektet drivs med ekonomiska bidra från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader 3sam och Ragunda Kommun. 

Leader_Logga.jpg