Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Prestationsutvecklande miljöer

Prestationsutvecklande miljöer och satsningar

För att utveckla vår verksamhet är det viktigt att vi kan samla våra aktiva och skapa förutsättningar för att vi skall kunna nå internationella framgångar i våra idrotter.

Det är viktigt med fysiska miljöer där det finns goda förutsättningar och facilieteter och att vi tillsammans kan utveckla verksamheten i en samverkan mellan förbundet, våra föreningar och med stöd av våra nationella organisationer som SOK och RF samt med våra internationella förbund.

Som ett led i detta så jobbar vi med riktade projekt och stödinsatser och här har vi under de senaste två åren varit delaktiga i SOK's satsning Olympisk offensiv.

I dagsläget så har vi ett riktad och omfattande stöd kopplat till Olympisk offensiv kopplat till att bygga upp skridskocentrum i Göteborg där gruppen Olympisk offensiv har haft sin bas. Under de senaste två åren så har satsningen påverkats at såväl Corona som ombyggnationen och renoveringen på Ruddalen. De aktiva har under sommarperioden haft sin bas i Göteborg, men under hösten så har mycket av verksamheten varit i Inzell i väntan på att Ruddalen skall bli klar.

Arbetet med Ruddalen har varit och är en viktig del i att skapa förutsättningar och faciliteter här hemma i Sverige. Att den nya ishallen i Karlstad nu är färdig och klar till användning och där det går att åka både short track och long track (på 400 m) vid vissa tillfällen kommer att bli viktig i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ruddalen med sina 4 - 6 isytor kommer att ge goda förutsättningar framöver. Vi vill nyttja alla de platser där det finns föutsättningar framöver som till ex kan nämnas SweSports Summer Camp i Falun där det är fina förutsättningar för barmark, inline, cykel och löpning.

Inom kälksporten så har vi en satsning inom ramen för Olympisk offensiv på banrodel där de aktiva och ledarna har ett nära samarbete med det Österrikiska landslaget. Där följer våra aktiva Österrikes träning och tävlingsplan och har ett anpassat stöd där även vår egen Hasse Kohala ingår.

För att skapa förutsättningar för att bygga nationella utvecklingsmiljöer krävs det ett hårt arbete även på anläggningssidan där har vi varit och är mycket aktiva i flera projekt som Ishallen i Karlstad (Tingvall - stort engagemang från Karlstad Skridskoklubb genom bland andra Arne Nilsson).

I Göteborg så har Ruddalen varit en prioriterad anläggningsfråga och bandybanan står nu strax klar med tak och väggar. Efter nyår hoppas vi även att skrinnarbanan med ny isyta i mitten kommer att vara klar och då har vi förbättrat förutsättningarna för att utveckla verksamheten i Sverige mycket.

På kälksidan så har det jobbats med en förstudie kopplat till byggande av en nationell startanläggning som är en viktig förutsättning både för året runt träning, men även för rekrytering. I Hammarstrand har vi fått beviljat en pilot för att testa en ny byggmetod för att utveckla en kälkanläggning med konstfrusen is i Sverige.

Allt detta är sådant som är viktigt för att kunna bygga utvecklingsmiljöer och arbeta med våra satsningar.


Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare: Roger Strandberg