Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Ansök om medlemsskap

Om er förening bedriver eller vill börja bedriva verksamhet inom någon av våra 11 idrotter så är ni hjärtligt välkomna som medlemsförening hos oss!

SweSkating

 • Long Track Speedskating
 • Långfärdsskridsko
 • Short Track Speedskating

SweSliding

 • Alpinrodel
 • Banrodel
 • Bob
 • Naturrodel
 • Skeleton
 • Sledcross

SweRolling

 • Inline Speedskating
 • Roller Derby

Bli medlem i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet

För att bli medlem i Svenska Skridsko, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports) ska ni göra enligt följande:

1. Fyll i ansökningsformuläret Ansökan om medlemsskap i SF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Föreningens stadgar i vilka det ska framgå att föreningen är en ideell förening och att den bedriver idrottslig verksamhet inom ramen för förbundets idrotter i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma värdegrund.
 • Kopia på årsmötesprotokoll där beslut framgår att ansöka om medlemskap i förbundet.

2. Skicka ett mejl till info@swesports.org och uppmärksamma oss på att er ansökan är insänd.

3. Betala in följande medlemsaviger till förbundet BG 696-5297

 • Inträdesavgift 500:- (engångsavgift)
 • Årsavgiften 1000:-

Avgifterna ska vara betalda innan ansökan behandlas. 

Tänk på följande när ni väljer föreningsnamn

 1. Föreningsnamnet bör visa att föreningen är en ideell förening som bedriver idrott, dvs ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med, i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, "skridsko”, ”rollerderby”, ”rodel”, osv.

 2. Namn på förening som lätt kan förväxlas med namnet på annan till RF ansluten förening kommer inte att godkännas. Detsamma gäller om namnet väcker anstöt, löje eller obehag.

 3. Namn på idrottsförening ska inte innehålla ordet ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts”eller liknande, eftersom dessa ord betecknar riks- eller regional organisation.

 4. Namnet bör inte heller innehålla orden ”sektion”, ”kommitté”, ”lag”, ”team” eller liknande då dessa leder tanken till underavdelningar inom en förening. Namnet bör inte heller innehålla ordet ”allians” eftersom det vanligen betecknar en sammanslutning av lokala föreningar.

Beslutsprocess

 • Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet beslutar om inträde och skickar ärendet till Riksidrottsförbundet
 • Riksidrottsförbundet godkänner föreningens stadgar och registerar förenings som medlem i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet .

När föreningen är antagen som medlem så erhåller ni en bekräftelse per mejl

Obligatoriskt organisationsnummer

Från och med den 1 januari 2011 måste alla idéella medlemsföreningar inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket, se länk under rubriken Blanketter och information.

Blanketter och information

Ett medlemskap i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet innebär bland annat följande:

 • Att föreningen inngår i idrottsrörelsens nätverk med tillgång till massa bra kontnakter och information.
 • Att föreningen har möjlighet att vara med och påverka förbundets och hela idrottsrörelsens riktning genom inflytanden på förbundsstämman.
 • Att föreningen har möjlighet att ansöka om att arrangera tävlingar sanktionerade av förbundet.
 • Att föreningens medlemmar kan delta i tvälingar sanktionerade av förbundet.
 • Att föreningen får tillgång till idrottens gemensamma administrativ verktyg IdrottOnline som bland annat inneåller medlemsregister och hemsidesverktyg.
 • Att föreningen omfattas RF:s Grundförsäkring och har möjlighet att teckna förmånliga tilläggsförsäkringar.
 • Att föreningen erbjuds förmånlig olycksfallsförsäkring för alla medlemmar.
 • Att föreningen och föreningens medlemmar erbjuds möjlighet till utveckling och utbildning via SISU Idrottsutbildarna och förbundet.
 • Att föreningen kan ta del av ekonomiskt stöd som finns inom idrotten såsom LOK-stöd, anläggningsstöd, stöd för utveckling av barn och ungdomsidrott, med mera.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-10-24

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator