Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Återstartsstöd

En grupp skridskoåkare står på spegelblank is

SÖKOMGÅNG 3 ÄR ÖPPEN!

Coronapandemin har påverkat föreningars och förbunds möjligheter att erbjuda deltagande i idrott negativt med medlemstapp som följd. Därför erbjuds nu alla föreningar anslutna till SweSports möjlighet att ansöka om ytterligare ett återstartstöd omgång 3. Ett bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna åter till föreningsidrotten.

RF har tilldelat SweSports ekonomisk medel för återstartsstödsarbete där en stor del är sökbart för föreningarnas återstartsaktiviteter. Aktiviteterna kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga till såväl aktiva som till ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare.

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera behålla medlemmar. Stödet ska inte kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.

Målet för stödet är att återuppstarta verksamhet så att antalet medlemmar, licensierade aktiva och ledare samt mängden tävlingar, matcher och motionsaktiviteter uppgår till nivåer som minst motsvarar tiden före pandemin.

Tidsperiod

Vi uppmuntarar föreningar att komma igång med återstartsinsatserna så snart som möjligt men aktiviteterna kan genomföras fram till och med 1 februari 2023.

Ansökningarna behandlas löpande.

Ansökan om återstartsstöd

Ansökan är öppen från 10 augusti 2022. Ansökan görs via idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline.

Sista dag för ansökan är 12 oktober 2022. Om medel återstår efter sista datum kan ytterligare en sökomgång öppnas.

Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inlämnad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd.

En förening kan som högst totalt beviljas 10 000 kr i återstartsstöd. Om ytterligare en sökomgång öppnar efter 12 oktober 2022 kan föreningen söka om mer återstartsstöd. Har din förening en projektidé där kostnaderna uppgår till över 10 000 kr ombeds du kontakta Niclas Bentzer enlig nedan för att undersöka möjlighet till ytterligare projektstöd via andra medel.

Exempel på aktiviteter som föreningen kan söka återstartsstöd för:

 • Arrangörsbidrag för genomförande av tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter.
 • Bidrag för deltagande i tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter.
 • Andra aktiviter som kan stimulera rekrytering och återrekrytering av aktiva, ledare, förtroendevalda, domare och funktionäer oavsett ålder.
 • Genomföra eller delta i utbildning för ledare, tränare, förtroendevalda och funktionärer
 • Marknadsföringsinsatser för att lyfta föreningens aktiviteter.

Återredovisning

Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras direkt i idrottsmedelsapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljats stöd använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.

Har du frågor om Återstartsstödet?


Kontakta:
Nicla Bentzer, Idrottskoordinator
E-post: niclas.bentzer@swesports.org
Telefon: 010 476 42 46

Ansökan om projektstöd barn och ungdom

Alla föreningar som bedriver barn och ungdomsidrott kan även ansöka om projektstöd för utvecklande insatser kopplade mot barn- och ungdomsidrott. Som förening kan man söka stöd inom följande områden:

 • Utbilda barn och ungdomsledare i föreningarna
 • Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten

Exempel på aktiviteter föreningar kan ansöka om medel för är:

 • Anordna egen utbildning för barn- och ungdomsledare
 • Deltagande på utbildningar arrangerade av RF-SISU
 • Utveckla och implementera nya tränings- och tävlingsformer
 • Samlingar där aktiva får träffas och utbyta erfarenheter
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta
 • Utveckla föreningsmiljö så att den upplevs som trygg, välkomnande och inkluderande.

Läs mer om Projektstöd barn och ungdom

Har du frågor om Projektstöd barn och ungdom?


Kontakta:
Niclas Bentzer, Idrottskoordinator
E-post: niclas.bentzer@swesports.org
Telefon: 010-476 42 46

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2022-11-16

Författare: Roger Strandberg