Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Återstartsstöd

En grupp skridskoåkare står på spegelblank is

Återstartsstöd är inte längre sökbart.

RF har tilldelat SweSports ekonomisk medel för återstartsstödsarbete där en stor del är sökbart för föreningarnas återstartsaktiviteter. Aktiviteterna kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga till såväl aktiva som till ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare.

SweSports har även under 2023 möjlighet att stödja föreningarna med återstartsstöd. I år är det att stärka barn- och ungdomsidrotten genom att långsiktigt sänka trösklarna för deltagande samt att bredda mångfalden inom ledarskapet som är huvudfokus.
Under ansökningsomgång 4:1 är det insatser som berör SweSports Strategiområden "Föreningsutveckling" och Träning, tävling och friluftsliv - hela livet" samt rekrytering som prioriteras.

Tidsperiod sökomgång 4:1

Vi uppmuntarar föreningar att komma igång med återstartsinsatserna så snart som möjligt men aktiviteterna kan genomföras fram till och med 1 december 2023.

Ansökningsperioden för omgång 4:1 är från den 26 maj till den 16 juni, därefter kommer ansökningarna gås igenom och medlen fördelas. Vi kommer att utgå ifrån vår Strategi och Utvecklingsmodellen i våra bedömningar.

Ansökan om återstartsstöd

Ansökan är öppen från 26 maj 2023. Ansökan görs via idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. OBS att det är Återstartstöd 4 som ska väljas!

Sista dag för ansökan är 16 juni 2023. Sökomgång 4:2 kommer att öppna efter sommaren.

Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inlämnad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd.

Exempel på aktiviteter som föreningen kan söka återstartsstöd för:

 • Arrangörsbidrag för genomförande av tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter.
 • Bidrag för deltagande i tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter.
 • Andra aktiviter som kan stimulera rekrytering och återrekrytering av aktiva, ledare, förtroendevalda, domare och funktionäer oavsett ålder.

Återredovisning

Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras direkt i idrottsmedelsapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljats stöd använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.

Har du frågor om Återstartsstödet?


Kontakta:
Sofia Isaksen, Idrottskoordinator
E-post: sofia.isaksen@swesports.org
Telefon: 08-6996183

Ansökan om projektstöd barn och ungdom

Alla föreningar som bedriver barn och ungdomsidrott kan även ansöka om projektstöd för utvecklande insatser kopplade mot barn- och ungdomsidrott. Som förening kan man söka stöd inom följande områden:

 • Utbilda barn och ungdomsledare i föreningarna
 • Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten

Exempel på aktiviteter föreningar kan ansöka om medel för är:

 • Anordna egen utbildning för barn- och ungdomsledare
 • Deltagande på utbildningar arrangerade av RF-SISU
 • Utveckla och implementera nya tränings- och tävlingsformer
 • Samlingar där aktiva får träffas och utbyta erfarenheter
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta
 • Utveckla föreningsmiljö så att den upplevs som trygg, välkomnande och inkluderande.

Läs mer om Projektstöd barn och ungdom

Har du frågor om Projektstöd barn och ungdom?


Kontakta:
Sofia Isaksen Idrottskoordinator
E-post: sofia.isaksen@swesports.org
Telefon: 08-6996183

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2024-01-18

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator

Sofia.Isaksen@SweSports.org