Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Två vuxna roller derbyåkare håller ett barn mellan sig

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år samt barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Detta görs i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025

Läs mer om RF:s Strategi 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta idrotta i förening.

Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra, både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar.
RFs riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för barn och ungdomsidrott ska därför vara vägledande för hur förbundet fördelar stödet till ansökande föreningar.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

SweSports mål med projektstödet är "Väl fungerande föreningar som utvecklas och bedriver verksamhet så att barn och ungdomar kan ha roligt, må bra och locka fler till, och stanna i vår verksamhet. Detta vill vi uppnå genom att bevilja projektstöd för:

*Prova på-aktiviteter
*Idrottsskolor
*Nya former av aktiviteter, träning och tävling
*Ledarskapsutbildning
*Skolsamverkan

Förbundets utvecklingsplan och utvecklingsmodell steg 1-3 ska ligga till grund för inriktning och stöd till projekten.

Känner ni att ni behöver bolla idéer eller har frågor kring ansökan kontaktar ni Sofia Isaksen på kansliet.

Avgränsningar

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom alla sökbara områden:

Läger

Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material

Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader

Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Förutsättningar för att kunna ansöka om projektmedel

  • Föreningen ska ha registrerat licens på alla aktiva upp tom 14 år
  • Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).
  • Föreningen ska ha betalat sin årsavgift till förbundet
  • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsidrott
  • Satsningen ska avse verksamhet år 2024-25 och avse insatser framåt i tiden, mao det är inte tillåtet att ansöka för insatser som redan genomförts
  • Ansökan görs via Idrottsmedelapplikationen i Idrott Online
  • Ansökan behöver innehålla tydligt syfte och mål med projektet samt beskrivande av genomförandet

Ansökningsperioder för projektmedel Barn- och ungdomsidrott

Under 2024 kommer vi att ha öppen ansökan för att inte ansökningsperioderna ska begränsa ideer och projekt. Skicka gärna in er ansökan så fort som möjligt

Redovisning av erhållet stöd

Förening som beviljats stöd måste senast 10 dagar efter att satsningen genomförts inkomma med en återrapport av genomfört projekt.
*Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast 10 dagar efter att satsningen genomförts får ej beviljas nya medel.
*Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars året efter att stödet betalades ut ska återbetala erhållet stöd.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator

Sofia.Isaksen@SweSports.org