Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Två vuxna roller derbyåkare håller ett barn mellan sig

Riksidrottsförbundet (RF) har från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025.

Läs mer om RF:s Strategi 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottslyftet är borttaget och ersätts av Projektstöd för barn- och ungdomsidrott.

Pengarna i årets projektstöd är förbrukade!

Vi tackar för de fina och spännande projektansökningar som ni har skickat in. Vi har nu fördelat projektstödet för i år (2023).

Lycka till med de projekt som nu pågår i er föreningsverksamhet i syfte att skapa trygga och hållbara miljöer samt till utökad inkludering.

Vi tar tacksamt emot reportage och bilder från er verksamhet för att sprida goda exempel till andra

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under resterande del av 2021 samt 2022—2023 för att styra idrottsföreningens utveckling i riktning mot målen 2025.

Specialidrottsförbund kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (sk ”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Projekt får beviljas för

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projekt får beviljas för

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SweSports egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Avgränsningar

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

Läger

Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

Material

Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader

Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Förutsättningar för att kunna ansöka om projektmedel

 • Föreningen ska ha registrerat licens på alla aktiva upp tom 14 år
 • Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).
 • Föreningen ska ha betalat sin årsavgift till förbundet
 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva barn- och ungdomsidrott
 • Satsningen ska avse verksamhet år 2022-2023 och avse insatser framåt i tiden, mao det är inte tillåtet att ansöka för insatser som redan genomförts
 • Ansökan görs via Idrottsmedelapplikationen i Idrott Online
 • Ansökan behöver innehålla tydligt syfte och mål med projektet samt beskrivande av genomförandet

Ansökningsperioder för projektmedel Barn- och ungdomsidrott

Under 2022-2023 provar vi att ha öppen ansökan för att inte ansökningsperioderna ska begränsa ideer och projekt.

Redovisning av erhållet stöd

Förenings som beviljats stöd måste senast 10 dagar efter att satsningen genomförts inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast 10 dagar efter att satsningen genomförts får ej beviljas nya medel.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars året efter att stödet betalades ut ska återbetala erhållet stöd.

Publicerad: 2022-08-17

Senast uppdaterad: 2023-10-31

Författare: Roger Strandberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator

Sofia.Isaksen@SweSports.org