Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Projektstöd barn- och ungdomsidrott segregerade områden

Två vuxna roller derbyåkare håller ett barn mellan sig

Riksidrottsstyrelsen beslutade 23 april 2024 om att, inom ramen för kompletterande insatser inför införandet av fritidskort för barn och unga, fördela medel till SF:s föreningar via Projektstöd IF Barn och ungdom. Dessa medel ska användas för att stärka verksamhet för barn och unga i åldern 8–16 år i socioekonomiskt svaga områden (segregerade områden). Dessa områden baseras på RF:s kartläggning av RegSO-områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar. Lista över områdena finns att läsa längst på denna sida i pdf-filen.

Medel får användas för att bland annat: 

 • Stärka strukturen i förening, exempelvis genom att arbeta med:
  • Föreningsdemokrati
  • Resurshantering
  • Ledarförsörjning
  • Rekrytering av nya aktiva
 • Rekrytera och utbilda ledare
 • Sänka socioekonomiska trösklar, exempelvis genom att arbeta med:
  • Lägre kostnader
  • Ökad kunskap om föreningsidrotten
  • Ökad tillgång till idrott
  • Ökad målgruppsförståelse

SweSports tilldelning

Vi har tilldelats 230 000 kr att fördela till våra föreningar för dessa kompletterande insatser.

För ändamålet krävs att SweSports inkommer med ett aktivt accepterande senast söndag 19 maj för att ta del av medlen . Därför måste vi i ha in intresseanmälningar från våra föreningar senast fredag 17 maj klockan 12:00. Observera att medlen måste användas under 2024 men att anmälan inte är bindande.

Ni lämnar er intresseanmälan genom att mejla oss på info@swesports.org och därefter återkommer vi med besked snarast möjligt.

Efter beskedet meddelats kommer intresserade föreningar kunna ansöka om projektstödet i IdrottOnline. Vi ber er samtidigt att skicka in era årsredovisningar och verksamhetsberättelser samt uppdatera era medlemsregister i IdrottOnline inför detta. Detta gäller som en generell uppmaning till samtliga föreningar, även ni som inte är intresserade att söka detta projektstöd.

Avgränsningar 
Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
RegSO-områden.pdf Pdf, 306.4 kB, öppnas i nytt fönster. 306.4 kB 2024-05-14 16.38

Publicerad: 2024-05-14

Senast uppdaterad: 2024-05-14

Författare: Olle Söderberg

Sofia Isaksen

Verksamhetskoordinator

Sofia.Isaksen@SweSports.org