Hem / För föreningar / Viktiga datum

Viktiga datum

Notera följande datum i föreningens kalender.

 

31 januari

  • Sista datum för att betala medlemsavgift för att erhålla rösträtt vid förbundsmötet.

  • Uppdatera kontaktuppgifter och medlemsuppgifter i IdrottOnline

25 februari

  • Sista datum att rapportera LOK-stöd aktiviteter via IdrottOnline

28 febuari 

  • Sista datum för att lämna in motioner (förslag) att behandlas på förbundsmötet 

  • Sista datum, att till valberedningen, nominera personer för val vid förbundsmötet. 

00 XXX

  • Sisa dag att återrapportera Projektstöd Barn- och Ungdomsidrott i IdrottOnline. 

25 augusti

  • Sista dagen att ansöka om LOK-stöd för våren via Idrottonline  

31 december

  • Samtliga medlemmar och utbildningstimmar måste vara registrerade i IdrottOnline då det ligger till grund för ert föreningsbidrag.

  • Förbundets räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Den 31 december är därför den sista dagen för att redovisa utlägg eller reseräkningar.