Hem / För föreningar / Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar, idrottsmiljöer och natur är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrott och friluftsliv. Utan anläggningar och natur sitter Sverige stilla! 

Har din förening tankar på att utveckla er befintliga anläggning eller behov av att hitta en nya anläggning eller naturmiljöer för er verksamhet? Ta kontakt med oss på förbundet för att se hur vi kan hjälpa er i processen! 

Stöd för idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet

RF erbjuder flera olika typer av anläggningsstöd för att stötta föreningar. Ansök om medel för att utveckla anläggningar så att bättre förutsättnignar ges för barns och ungdommars idrottande. 

Läs mer om stöd till anläggningar och idrottsmiljöer 

Stöden administreras i första hand av respektive distriktsförbund. För mer infomration, kontakta ansvarig distriktshandläggare.

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer. 

Läs mer på Allmänna arvsfondens hemsida. 

Jordbruksverket

Sök stöd för investeringar i anläggningar för idrottssysselsättning samt till samlingslokaler för olika typer av aktviteter. Syftet med stödet är att skapa och behålla nläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Fyllnadsmassor för att bygga idrottsanläggning

Tack vare ett samarbetsprojekt mellan idrotten och Skanska kan idrottsförenignar få tillgång till fyllnadsmassor för byggande av idrottsanläggningar. Behöver ett område fyllas ut, en vall byggas eller en doserad kurva? Ta reda på vilka möjligheter som finns för din förening. 

Läs mer på RF:s hemsida. 

Stöd för friluftsliv 

LONA

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är  ett bidrag som ska stimulera kommuneras och ideella föreningars långsiktiga naturvårdssatsnignar. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. 

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.