Hem / För föreningar / Ekonomiskt stöd / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Coronapandemin har påverkat föreningars och förbunds möjligheter att erbjuda deltagande i idrott negativt med medlemstapp som följd. Därför erbjuds nu alla föreningar anslutna till SweSports möjlighet att ansöka om ett återstartstöd. Ett bidrag för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar och vuxna åter till föreningsidrotten. 

RF har tilldelat SweSports 800 000 kr i återstartsstöd där en stor del är sökbart för föreningarnas återstartsaktiviteter. Aktiviteterna kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla typer av funktioner, det vill säga till såväl aktiva som till ledare, tränare, förtroendevalda, funktionärer och domare.  

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera, återrekrytera behålla medlemmar. Stödet ska inte kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader under perioden som varit.  

Målet för stödet är att återuppstarta verksamhet så att antalet medlemmar, licensierade aktiva och ledare samt mängden tävlingar, matcher och motionsaktiviteter uppgår till nivåer som minst motsvarar tiden före pandemin.  
 

Tidsperiod 

Vi uppmuntarar föreningar att komma igång med återstartsinsatserna så snart som möjligt men aktiviteterna kan genomföras fram till och med sista september 2022. 

Ansökningarna behandlas löpande.  

Ansökan om återstartsstöd 

Ansökan är öppen från 8 september. Ansökan görs via idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline.  

Sista dag för ansökan är 3 november 2021. Om medel återstår efter sista datum kan ytterligare en sökomgång öppnas. 

Samtliga ansökningar granskas för att säkerställa att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra och följa upp aktiviteterna. En inlämnad ansökan innebär inte automatiskt beviljat stöd. 

En förening kan som högst totalt beviljas 10 000 kr i återstartsstöd. Om ytterligare en sökomgång öppnar efter 3 november kan föreningen söka om mer återstartsstöd. Har din förening en projektidé där kostnaderna uppgår till över 10 000 kr ombeds du kontakta Sofia Isaksen enlig nedan för att undersöka möjlighet till ytterligare projektstöd via andra medel.   

Exempel på aktiviteter som föreningen kan söka återstartsstöd för: 

 • Arrangörsbidrag för genomförande av tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter. 
 • Bidrag för deltagande i tävlingar, matcher, läger och motionsaktiviteter.  
 • Andra aktiviter som kan stimulera rekrytering och återrekrytering av aktiva, ledare, förtroendevalda, domare och funktionäer oavsett ålder.  
 • Marknadsföringsinsatser för att lyfta föreningens aktiviteter.

Återredovisning  

Alla beviljade aktiviteter ska återrapporteras direkt i idrottsmedelsapplikationen senast 10 dagar efter genomförd aktivitet. Syftet är att redovisa hur beviljats stöd använts samt vilka effekter det fått eller förväntas få.  

Centrala aktiviteter 

För att ytterligare stimulera återstarten av aktivitet ute i föreningarna kommer SweSports att bidra med följande aktiviteter under perioden: 

 • Arrangera läger för barn, ungdomar och vuxna. 
 • Arrangera utbildning för ledare och funktionärer.  
 • Stöd och hjälp till föreningar gällande ansökan och genomförande av återstartsaktiviteter. 
 • Marknadsföringsåtgärder av våra idrotter och föreningarnas verksamheter. 

Har du frågor om Återstartsstödet? Kontakta: 

Nicla Bentzer, Idrottskoordinator 

E-post: This is a mailto link 

Telefon: 010 476 42 46 

 
Ansökan om projektstöd barn och ungdom  

Alla föreningar som bedriver barn och ungdomsidrott kan även ansöka om projektstöd för utvecklande insatser kopplade mot barn- och ungdomsidrott. Som förening kan man söka stöd inom följande områden: 

 • Utbilda barn och ungdomsledare i föreningarna 
 • Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten 

Exempel på aktiviteter föreningar kan ansöka om medel för är: 

 • Anordna egen utbildning för barn- och ungdomsledare 
 • Deltagande på utbildningar arrangerade av RF-SISU  
 • Utveckla och implementera nya tränings- och tävlingsformer 
 • Samlingar där aktiva får träffas och utbyta erfarenheter 
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta 
 • Utveckla föreningsmiljö så att den upplevs som trygg, välkomnande och inkluderande.  

Läs mer om Projektstöd barn och ungdom: 

https://www.swesports.org/forforeningar/ekonomisktstod/projektstodbarn-ochungdomsidrott/ 

Har du frågor om Projektstöd barn och ungdom? Kontakta: 

Sofia Isaksen, Idrottskoordinator 

E-post: This is a mailto link 

Telefon: 08 699 61 83