LOK-stöd

Det Statliga Lokala Aktivitetsstödet (LOK-stöd) kan sökas av varje förening som är ansluten till RF via sitt specialidrottsförbund.

LOK-stödet är ett statligt stöd till idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. 

Ansökan görs direkt i föreningens IdrottOnline och underlaget är den närvaroregistrering som görs där.

Ansökningsperioder 

Ansökan för våren: Ansökan för verksamhet i perioden 1/1-30/6 ska vara RF:s LOK-stödsgrupp tillhanda senast 25 augusti.

Ansökan för hösten: Ansökan för verksamhet i perioden 1/7-31/12 ska vara RF:s LOK-stödsgrupp tillhanda senast 25 februari.

Mer information

Om LOK-stödet

Regler och blanketter

Kontakt

RF:s LOK-Stödsgrupp

Mejl: This is a mailto link

Telefon: 08-699 61 50

Kommunlat LOK-stöd

Även flera kommuner erbjuder LOK-stöd. Observera att regler och perioder kan skilja sig från idrottens. Kontakta din kommun för mer information.