Hem / För föreningar / Försäkringar

Försäkringar

Föreningsförsäkring

RF Föreningsförsäkring Bas

I och med medlemskapet i SweSports omfattas föreningar av RF:s Föreningsförsäkring Bas hos Folksam utan extra kostnad. Här omfattas alla ideella förtroendevalda, ledare, funktionärer, tränare och domare då de utför uppdrag åt föreningen. Försäkringen omfattar även andra som tillfälligt utför ideellt uppdrag åt föreningen, även personer som inte är medlemmar.

RF Föreningsförsäkring Bas innehåller:

  • Ansvarsförsäkring
  • Utökat ansvar
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare.
  • Kristerapi

Läs mer om RF:s Föreningsförsäkring Bas på Folksams hemsida

Utökat försäkringsbehov

För föreningar som har ett försäkringsbehov utöver det som omfattas av Föreningsförsäkring Bas har möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar via Folksam. Exempelvis om föreningen har behov av att försäkra byggnader, idrottsutrustning eller teknisk utrustning. 

Läs mer om utökat försäkringsskydd hos Folksam 

 

Olycksfallsförsäkring

Licensförsäkring Träning och tävling

Friluftslivsförsäkring