Skridskoförbundets långsiktiga utvecklingsplan


Bakgrund och förklaring till SSF’s långsiktiga utvecklingsplan:

 

I arbetet med Svenska Skridskoförbundets långsiktiga strategi ”Making a Better Skating Nation 2025” jobbar vi för en långsiktig och hållbar verksamhet. 

 

Användandet av LUP:en som underlag för utveckling av verksamheten är centralt för att kunna skapa en långsiktig och hållbar verksamhet. Sedan ett antal år tillbaka togs vår första LUP fram och det har sedan dess gjorts ett antal uppdateringar genom åren.

 

Vår nuvarande LUP bygger på modeller som andra nationer använder sig av,  bland annat Canada, Nederländerna och Norge. Grunden bygger på den Canadensiska modellen. Vi har även hämtat inspiration från övriga skridskonationer samt från andra idrotter som arbetar efter liknande modeller. 

Steg 1 till 4, samt steg 9 famnar alla våra 5 idrotter då dessa handlar mycket om de grundläggande färdigheterna och stegen som är allmänna för alla våra idrotter. 

I stegen 5 – 8 finns några generella beskrivningar av utvecklingssteg, dock är flertalet beskrivningar kopplade till utveckling inom främst hastighetoch short track med syfte att utövarna skall nå internationell elit. 

 

Inom Roller derby har vägen till elitverksamheten sett annorlunda ut fram till i dag dels på grund av sportens historik, där det främst har varit en vuxenverksamhet. Beskrivningar av generella/fysiska och mentala färdigheter kan vara likartade, men här kommer kompletterande arbete för Roller derby fortlöpande uppdateras tillsammans med andra utvecklingsdokument för denna verksamhet. 

 

Vi har även haft fokus på det nya strategiska tänk som Svensk Idrott arbetar med och som avser en förflyttning från *triangel till rektangel, beslut tagna av förbundsmötet och förbundsstyrelsen samt övriga styrdokument som vi har att förhålla oss till. 

 

*Detta innebär att vi på ett tydligare sätt lyfter fram att breddverksamheten och elitidrotten följer olika spår, men att det finns en balans och flöde mellan dessa. ”Man kan sluta tävla, spela matcher eller konkurrera, men man kan fortsätta att vara engagerad eller verka inom Svensk skridsko.”

 

Syfte

 

Den långsiktiga utvecklingsplanen beskriver först och främst en möjlig väg mot en eventuell elitkarriär, men det finns även en möjlighet att när som helst i processen gå in verksamheten som syftar till ett livslångt idrottande inom verksamheten,dvs ”Aktiv hela livet.”

 

Den långsiktiga utvecklingsplanen har flera syften, där huvudsyftet är att skapa förutsättningar för föreningar och tränare/föräldrar/aktiva att utvecklas inom vår verksamhet.

 

LUP:en ska ses som en plattform som ligger till grund för utbildningar, diskussioner och forum som i sin tur ska bidra till utveckling inom svensk skridsko.

 

När vi skriver Svensk skridsko så inkluderas samtliga av våra 5 idrotter inom Svenska Skridskoförbundet: Hastighet, Inlines, Långfärd , Roller derby och Short track. 

 

 

Vi har valt att förtydliga områden som berör: Kön, Åldersindelning för respektive steg, Biologisk och kronologisk ålder och fysisk träningsbarhet, Tidig eller sen specialisering, Anläggningen och dess påverkan. Läs mer om respektive område:

 

Den långsiktiga utvecklingsplanen delas in i följande steg (klicka på länken för mer information):

 

Avslutningsvis

Efter att ha genomgått de olika stegen i LUP:en bör utövaren och tränaren fått en god bild samt en förståelse för: 

 

  • Fysisk aktivitet
  • Rörelseglädje och rörelseförståelse
  • Idrottens olika krav och rekommendationer för respektive steg 
  • En möjlig väg till en elitkarriär
  • Till detta ramverk ”LUP’en” så finns det i dag ett antal dokument som är framtagna som stöd för föreningar, aktiva och ledare och ytterligare arbete med konkretiseringsmaterial är på gång. Ex på detta är (skridskokompassen, individuella utvecklingsplaner, kravanalyser redan klar men också uppdateringar på gång, mallar för årsplanering, plattform för dokumentation av träning osv)

Inom Svensk Skridsko behöver vi utbilda fler ledare/tränare för respektive nivå för att skapa förutsättningar att utövaren ges en möjlighet att gå vidare till nästa steg och med möjligheten att bli en topputövare. En utbildningsplan är framtagen och utbildningar pågår, där syftet är att höja och bredda ledar-/tränarkompetensen. Detta är något som behöver utvecklas och är du intresserad av att utbilda dig så är du välkommen att höra av dig till förbundet. 

Tillsammans så lyfter vi Svensk skridsko i andan av Making a Better Skating Nation som är förbundets strategi mot 2025. 

 

Så många som möjligt, så länga som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt med starka landslag. 

Uppdaterad: 27 FEB 2019 21:33 Skribent: Mattias Hadders