Gå till innehåll
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
Svenska Skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet

Nyårshälsning från ordförande

Nu välkomnar vi det nya året 2023 och jag gör samtidigt en kort summering av det år vi just lämnat.

Vi har en omfattande verksamhet med 11 olika idrotter inom vårt förbund. På förbundsnivå har styrelsen och kanslipersonalen arbetat och vidareutvecklat vår organisation och struktur för att ytterligare tydliggöra vår verksamhet och för att säkerställa att alla delarna i fusionsarbetet blir omhändertagna. Belastningen på personalen har under det gågna året varit stor och tyvärr har detta medfört sjukskrivningar. Jag vill tacka personalen och anlitade personer som tillsammans arbetat med enorm kraft för att få det hela att fungera. Ett strot tack till styrelseledamöterna för det jobb ni gör och för det stöd som ni bidrar med.

Förbundet har under 2022 fått stor exponering tack vare Nils van der Poels fantastiska framgångar på isen, såväl i OS som i VM. Min förhoppning är att Nils kan vara en förebild för många som just nu älskar att åka skridskor!

Även i banrodel hade vi två OS deltagare, syskonen Tove och Svante Kohala, och nu har även Rasmus Moberg gjort imponerande insatser vid juniorvärldscupen i Lillehammer.

Roller Derby är en fantastisk fartfylld idrott. Flera av styrelseledamöterna var under hösten i Stockholm för att, för första gången, se idrotten live.

Tack till alla aktiva och ledare som under året representerat förbundet nationellt och internationellt!

All vår verksamhet såväl, skridsko, kälk som rullidrotterna bedrivs huvudsakligen i de lokala föreningarna, där tränarna och ledarna tillsammans med föräldrarna är de riktiga eldsjälarna som vår verksamhet behöver för att blomstra och växa. Barn och ungdomar behöver få känna glädjen att utöva sin idrott men det är också viktigt att visa att utveckling är möjligt och att förebilder finns inom förbundet. Tack alla ni som är engagerade i föreningsarbetet för våra barn och ungdomar!

Sociala medier är en fantastisk möjlighet att följa vår verksamhet och jag blir så glad och imponerad av allt vi tillsammans inom SweSports gör och som fångas i bild. Glädjen att få vara med och utöva en idrott man älskar…

Tack för året 2022 och ett Gott NYTT ÅR 2023!
Mervi Karttunen
Stolt ordförande

Publicerad: 2023-01-02

Senast uppdaterad: 2023-01-02

Författare: Bent-Erik Brenden